Elvia inviterer næringskunder til å teste fleksibelt forbruk

Veien mot et fullelektrisk samfunn går i rekordfart, og Elvia må se på nye løsninger for å utnytte eksisterende strømnett på en smartere og mer effektiv måte. Det gjør vi blant annet i FoU-prosjektet Euroflex.

Elvia ønsker å legge til rette for et mer fleksibelt strømforbruk. Et av tiltakene som prøves ut er FoU-prosjektet Euroflex, hvor vi skal teste markedsbasert handel av fleksibilitet. Euroflex er et samarbeid mellom Elvia, Å Energi, Glitre Nett og Handelsplattformen Nodes. Ved å tilby fleksibiltetshandel til eksisterende kunder kan vi frigjøre tilgjengelig kapasitet til nye kunder.

På lengre sikt kan vi unngå kostbare utbygginger av strømnettet, som igjen gir lavere nettleiepris for kundene, sier Euroflex teamet.

Pilotprosjekt - fleksibelt forbruk

Nå starter vi et pilotprosjekt for næringskunder i Oslo Syd og Nedre Glomma, der kunder kan selge fleksibilitet ved å flytte deler av forbruket til andre tider på døgnet. På denne måten utjevnes forbrukstoppene, og vi får et mer effektivt strømnett.

Få betalt for å redusere effekt

I Euroflex-prosjektet skal vi stimulere til mer fleksibelt strømforbruk ved at kunder i pilotområdene kan selge fleksibilitet ved å flytte forbruket fra høylasttimer til timer med lavere last på nettet. På denne måten kan kundene få betalt for å redusere effekt og forbruk under de mest belastede timene og periodene på året. I dette prosjektet har vi valgt to pilotområder som omfavner Oslo Syd og Nedre Glomma.

Priseksempel

Prosjektet vil benytte handelsplattformen Nodes hvor fleksibilitetshandelen finner sted.

Priseksempel Sesongavtale 1. Illustrasjon

Med sesongavtalene som er lagt ut i Nodes kan du tjene opp til 58 500 kr ved å garantere 1 MW til rådighet i alle forespurte timer. Ved behov for å aktivere fleksibiliteten vil du i tillegg få betalt 2500 kr pr time. Denne betalingen utløses ved faktisk reduksjon av 1 MW i forhold til normalforbruk den aktuelle timen.

Vil du delta?

Dagens utfordring dreier seg om hvordan vi kan møte fremtidens behov og krav til elektrifisering. Vil du bidra med å flytte forbruket og samtidig få betalt? Les mer om prosjektet på euroflex.no eller meld deg på pilotprosjektet her.