Elvia inviterer næringskunder til å teste fleksibelt forbruk

Veien mot et fullelektrisk samfunn går i rekordfart, og Elvia må se på nye løsninger for å utnytte eksisterende strømnett på en smartere og mer effektiv måte. "Fleksibelt forbruk" er et stikkord her - og nå er det mulig for nettleiekunden å tjene penger på å stille kapasitet til rådighet.

Elvia er i gang med et pilotprosjekt for næringskunder, kalt "Euroflex". Tanken er å få til en markedsbasert handel med fleksibilitet, der kunder kan selge fleksibilitet ved å flytte deler av eget forbruk til andre tider på døgnet. På denne måten utjevnes forbrukstoppene, og vi får til en mer effektiv bruk av strømnettet. For deg som kunde, vil det i tillegg kunne gi penger i kassen.

Kunder kan få betalt for å redusere effekt

I Euroflex-prosjektet skal vi stimulere til mer fleksibelt strømforbruk ved at kunder kan selge fleksibilitet ved å flytte forbruket fra høylasttimer til timer med lavere last på nettet. På denne måten kan kundene få betalt for å redusere effekt og forbruk under de mest belastede timene og periodene på året.

Hva slags strømforbruk kan min bedrift flytte på?

I første omgang har vi ønske om å komme i kontakt med bedrifter som har som kan kobles ut eller reduseres i perioder, uten at det behøver å merkes i nevneverdig grad. Kanskje kan oppvarmingsbehovet flyttes til natt/lavlast-timer, slik at elkjelen eller svømmebassenget er ferdig oppvarmet før dagen starter. Temperaturen holder seg i ganske mange timer.
Det samme kan gjelde dersom det er kjølerom som krever mye strøm. Bruk nattetimer til å fryse inn varer, lukk døren og sørg dermed for at temperaturen holder seg gjennom dagen - og bedriften kan selge den frigjorte effektbruken og få penger for det!

Hva kan bedriften tjene på å flytte forbruk?

I Euroflex-prosjektet benytter Elvia handelsplattformen Nodes. Det er her selve fleksibilitetshandelen finner sted. Elvia har lagt inn sine kjøpsbud, som du kan se i tabellene under. Dette er altså Elvias kjøpsbud for kommende handelsperioder, men det er selvsagt fullt mulig for tilbyder/selgere av fleksibilitet å legge inn egne salgsbud med prisen man ønsker/håper å få.
Prisene oppgitt under, gjelder fleksibilitet i timene der det er mest belastning i nettet.
Det vil på virkedager på morgenen (kl 07, 08, 09) og på ettermiddag (kl 15, 16, 17).

Handelsperiode

Mengde

1. oktober - 30. november 2024

8 MW

Tilgjengelighetspris

1. oktober - 30. november 2024

98 kr/MW

Aktiveringspris

1. oktober - 30. november 2024

4 000 kr/MW

Handelsperiode

Mengde

1. desember 2024 - 31. januar 2025

10 MW

Tilgjengelighetspris

1. desember 2024 - 31. januar 2025

143 kr/MW

Aktiveringspris

1. desember 2024 - 31. januar 2025

5 000 kr/MW

Handelsperiode

Mengde

1. februar - 31. mars 2025

10 MW

Tilgjengelighetspris

1. februar - 31. mars 2025

149 kr/MW

Aktiveringspris

1. februar - 31. mars 2025

5 000 kr/MW

Med sesongavtalene som er lagt ut i Nodes kan du tjene drøyt 100 000 kr ved å garantere 1 MW til rådighet i alle forespurte timer. Ved behov for å aktivere fleksibiliteten vil du i tillegg få betalt fra 4000-5000 kr pr time. Denne betalingen utløses ved faktisk reduksjon av 1 MW i forhold til normalforbruk den aktuelle timen.

Vil du vite mer eller delta i pilotprosjektet?

Ta kontakt med oss! Dagens utfordring dreier seg om hvordan vi kan møte fremtidens behov og krav til elektrifisering. Vil du bidra med å flytte forbruket og samtidig få betalt? Les mer om prosjektet på euroflex.no eller meld deg på pilotprosjektet her.

Hvorfor gjør vi dette?

Elvia ønsker å utnytte eksisterende strømnett bedre. Et av tiltakene som prøves ut er FoU-prosjektet Euroflex, hvor vi skal teste markedsbasert handel av fleksibilitet.

Kort om Euroflex

Euroflex er et samarbeid mellom Elvia, Å Energi, Glitre Nett Lnett, BKK, Tensio, Linja, Fagne, Norgesnett, Statnett, Elbits, Nodes og Baseline Energy. Ved å tilby fleksibiltetshandel til eksisterende kunder kan vi frigjøre tilgjengelig kapasitet til nye kunder.

På lengre sikt kan vi unngå kostbare utbygginger av strømnettet, som igjen gir lavere nettleiepris for kundene, sier Euroflex-teamet.