Flytte en strømstolpe

Har du en stolpe som kommer i konflikt hvis du skal bygge eller grave på tomten din?

Dersom du som grunneier ønsker at vår strømstolpe eller luftnett på din eiendom flyttes, vær oppmerksom på at vi som nettselskap i utgangspunktet har rett til å la nettanlegg stå slik som det er - så lenge det holdes i forskriftsmessig stand. 

Ofte innebærer flytting av strømstolper mye mer enn det man først tenker seg. Fellesføringsaktører som kabel-tv, fiber- og telefon-leverandører har også nett i våre stolper. Kommunen kan også ha veilys. Du må selv kontakte fellesaktører for omlegging av deres evt nett. Du mottar et kostnadsoverslag for materialer og arbeidet som må til for å flytte strømstolpen.

Dersom tiltaket berører dine naboer, må du kontakte disse og få godkjenning av tiltaket.  

Priseksempel

Stolpe forsyner deg og nabo, kommunen har veilys i masten og Telenor har fiber. Masten kommer i konflikt med ny garasje og må flyttes 3 meter.

Inkluderer:

  • Demontering av eksisterende stolpe inkl. grunnarbeider

  • Montering av ny stolpe, inkl. grunnarbeider

  • Skjøting av gjennomgående linje, evt. nye stikkledninger til deg og nabo

  • Ny bardun/strever for å hindre at masten blir skjev over tid

Estimert kostnad: ca. kr 50 000 + merverdiavgift.

Det kan komme andre kostnader i tillegg som ikke kommer frem i eksemplet over.

Illustrasjonen viser gammel og ny plassering av strømstolpen.


Fremgangsmåte

  1. Undersøk om stolpen er Elvias eller om det er annen infrastruktur. Stolpene har forskjellig merking og er ofte tykkere og høyere enn telefonstolper. Ofte er det også et gult bånd litt over halvveis opp i stolpen.

  2. Hvis du fortsatt tror at stolpen er Elvias, ta kontakt med oss med forslag til ny plassering av stolpen. Skisser på et situasjonskart over din eiendom hvor du ønsker at stolpen skal flyttes. Noter nummer/navn på stolpen og ta bilder.

  3. Ta kontakt med oss via dette skjemaet, så vil vi etter hvert ta kontakt med deg.