Trenger du midlertidig fra- og tilkobling av elektriske anlegg?

Dersom du skal bytte kledning eller bygge på huset, er det viktig at du sjekker hvor strømmen kommer inn til boligen din. I noen tilfeller kan det være nødvendig å koble fra strømmen før arbeidet kan utføres. Midlertidig frakobling kan også være aktuelt dersom du er installatør og skal fornye eller bytte ut en hovedfordeling i et større bygg.

Bestill fra- og tilkobling av ditt elektriske anlegg i god tid

Mann ved nettstasjon. Foto

Priseksempel

Kostnaden for fra- og tilkobling vil variere ut i fra type oppdrag, størrelse og omfang. Her er et eksempel på hva det kan koste for en midlertidig fra- og tilkobling.

Eksempelet inkluderer:

  • Fra-/tilkobling med inntil to oppmøter

  • Arbeidet utføres innenfor normal arbeidstid

Estimert kostnad: 4000-6000 kroner inkl. merverdiavgift. Det kan komme andre kostnader i tillegg som ikke kommer frem i eksemplet.

For arbeid som ønskes utført helg/kveld/natt vil prisen øke. Bestilles oppdraget direkte via entreprenør, vil de gi et eget prisestimat.

Slik går du frem

Det er to ulike fremgangsmåter:

  1. Du kan bestille direkte fra Elvia ved å fylle ut skjema. Estimert behandlingstid er 3-6 uker fra saken er sendt inn til oppdraget utføres.

  2. Gjelder oppdraget et anlegg i Oslo/Viken, kan du bestille direkte fra en av våre godkjente prekvalifiserte entreprenører. Dersom det haster med å få arbeidet utført, vil ofte behandlingstiden hos entreprenør være raskere. Kostnaden vil da faktureres direkte fra entreprenør og avvike fra priseksempelet.