Koble fra- og til elektriske anlegg midlertidig

I noen tilfeller kan det være nødvendig å koble fra strømmen før arbeidet på huset kan utføres.

Bestill fra- og tilkobling av ditt elektriske anlegg i god tid

Dersom du skal bytte kledning eller bygge på huset, er det viktig at du sjekker hvor strømmen kommer inn til boligen din.

Midlertidig frakobling kan også være aktuelt dersom du er installatør og skal fornye eller bytte ut en hovedfordeling i et større bygg.

Priseksempel

Kostnaden for fra- og tilkobling vil variere ut i fra type oppdrag, størrelse og omfang. Her er et eksempel på hva det kan koste for en midlertidig fra- og tilkobling.

Eksempelet inkluderer:

  • Fra-/tilkobling med inntil to oppmøter

  • Arbeidet utføres innenfor normal arbeidstid

Estimert kostnad: 4000-6000 kroner inkl. merverdiavgift. Det kan komme andre kostnader i tillegg som ikke kommer frem i eksemplet.

For arbeid som ønskes utført helg/kveld/natt vil prisen øke. Bestilles oppdraget direkte via entreprenør, vil de gi et eget prisestimat.

Slik går du frem

Det er to ulike fremgangsmåter:

  1. Du kan bestille direkte fra Elvia ved å fylle ut skjema. Estimert behandlingstid er 3-6 uker fra saken er sendt inn til oppdraget utføres.

  2. Gjelder oppdraget et anlegg i Oslo, Akershus eller Østfold, kan du bestille direkte fra en av våre godkjente prekvalifiserte entreprenører. Dersom det haster med å få arbeidet utført, vil ofte behandlingstiden hos entreprenør være raskere. Kostnaden vil da faktureres direkte fra entreprenør og avvike fra priseksempelet.