Historisk prisoversikt for privat-, næring- og regionalnettskunder i Innlandet

Priser på nettleie for privatkunder fra 1. mai 2022

Priser fra 1. mai til og med 30. juni 2022

Husholdning/fritidsbolig (Tariffblad 1.0)

Blokk/leilighet (Tariffblad 1.1)

Mindre anlegg (Tariffblad 1.2)

Nettleiepriser for næringskunder fra 1. mai 2022

Priser fra 1. mai til og med 30. juni 2022

Tariffblad 2.0 Energitariff næring

Tariffblad 2.1 Effekttariff lavspent

Tariffblad 2.2 Effekt mindre anlegg

Tariffblad 2.3 Effekttariff høyspent

Tariffblad 4.0 Små anlegg

Andre nettleiepriser fra 1. mai 2022

Priser fra 1. mai til og med 30. juni 2022

Tariffblad 3.1 Fleksibelt forbruk

Tariffblad 5.0 Midlertidig strøm

Tariffblad 6.0 Leveringsplikt / (Tariffblad 6.0 fra 1. desember 2022)

Tariffblad 7.0 Produksjon i distribusjonsnettet eks plusskunder

Tariffblad 7.1 For plusskunder

Marginaltapssatser i distribusjonsnettet

Priser for regionalnett fra 1. april 2022

Tariffblad 9.0 Regionalnett

Statnetts langtidsprognoser for marginaltapssatser (2021)


Priser på nettleie for privatkunder fra 1. januar 2022

Priser fra 1. januar til og med 30. april 2022

Husholdning/fritidsbolig (Tariffblad 1.0)

Blokk/leilighet (Tariffblad 1.1)

Mindre anlegg (Tariffblad 1.2)

Nettleiepriser for næringskunder fra 1. januar 2022

Priser fra 1. januar til og med 30. april 2022

Tariffblad 2.0 Energitariff næring

Tariffblad 2.1 Effekttariff lavspent

Tariffblad 2.2 Effekt mindre anlegg

Tariffblad 2.3 Effekttariff høyspent

Tariffblad 4.0 Små anlegg

Andre nettleiepriser fra 1. januar 2022

Priser fra 1. januar til og med 30. april 2022

Tariffblad 3.1 Fleksibelt forbruk

Tariffblad 5.0 Midlertidig strøm

Tariffblad 6.0 Leveringsplikt

Tariffblad 7.0 Produksjon i distribusjonsnettet eks plusskunder

Tariffblad 7.1 For plusskunder

Marginaltapssatser i distribusjonsnettet

Priser for regionalnett 2022

Tariffblad 9.0 Regionalnett

Statnetts langtidsprognoser for marginaltapssatser (2021)


Priser på nettleie for privatkunder 2021

Husholdning/fritidsbolig (Tariffblad 1.0)

Blokk/leilighet (Tariffblad 1.1)

Mindre anlegg (Tariffblad 1.2)

Nettleiepriser for næringskunder 2021

Tariffblad 2.0 E-tariff næring

Tariffblad 2.1 Næring effektmålt

Tariffblad 2.2 Effekt mindre anlegg

Tariffblad 4.0 Små anlegg

Andre nettleiepriser 2021

Tariffblad 3.1 Fleksibelt forbruk

Tariffblad 5.0 Midlertidig strøm

Tariffblad 6.0 Leveringsplikt

Tariffblad 7.0 Produksjon i distribusjonsnettet eks plusskunder

Tariffblad 7.1 For plusskunder

Marginaltapssatser i distribusjonsnettet 2021

Vedlegg til standardavtale gjeldene for plusskunder 2021

Priser for regionalnett 2021

Tariffhefte 2021 Regionalnett

Tariffblad 9.0 Regionalnett, 2021

Statnetts langtidsprognoser for marginaltapssatser 2021


Priser på nettleie for privatkunder 2020

Husholdning/fritidsbolig (Tariffblad 1.0)

Blokk/leilighet (Tariffblad 1.1)

Mindre anlegg (Tariffblad 1.2)

Nettleiepriser for næringskunder 2020

Tariffblad 2.0 E-tariff næring

Tariffblad 2.1 Næring effektmålt

Tariffblad 2.2 Effekt mindre anlegg

Tariffblad 4.0 Små anlegg

Andre nettleiepriser 2020

Tariffblad 3.1 Fleksibelt forbruk

Tariffblad 5.0 Midlertidig strøm

Tariffblad 6.0 Leveringsplikt

Tariffblad 7.0 Produksjon i distribusjonsnettet eks plusskunder

Tariffblad 7.1 For plusskunder

Marginaltapssatser i distribusjonsnettet f.o.m. 2018

Vedlegg til standardavtale gjeldene for plusskunder 2018

Priser for regionalnett 2020

Tariffhefte 2020 Regionalnett

Prisblad 2020 Regionalnett

Statnetts langtidsprognoser for marginaltapssatser 2020