Historisk prisoversikt for privat-, næring- og regionalnettskunder i Innlandet

Priser på nettleie for privatkunder 2020

Husholdning/fritidsbolig (Tariffblad 1.0)

Blokk/leilighet (Tariffblad 1.1)

Mindre anlegg (Tariffblad 1.2)

Nettleiepriser for næringskunder 2020

Tariffblad 2.0 E-tariff næring

Tariffblad 2.1 Næring effektmålt

Tariffblad 2.2 Effekt mindre anlegg

Tariffblad 4.0 Små anlegg

Andre nettleiepriser 2020

Tariffblad 3.1 Fleksibelt forbruk

Tariffblad 5.0 Midlertidig str√łm

Tariffblad 6.0 Leveringsplikt

Tariffblad 7.0 Produksjon i distribusjonsnettet eks plusskunder

Tariffblad 7.1 For plusskunder

Marginaltapssatser i distribusjonsnettet f.o.m. 2018

Vedlegg til standardavtale gjeldene for plusskunder 2018

Priser for regionalnett 2020

Tariffhefte 2020 Regionalnett

Prisblad 2020 Regionalnett

Statnetts langtidsprognoser for marginaltapssatser 2020