Historiske priser og vilkår for Stange Energi Nett

Tidligere nettleiepriser og vilkår i det tidligere Stange Energi Netts område.

Historiske nettariffer

Standard tariff privat - fra 01.07.2022
Standard tariff næring - fra 01.07.2022
Tariff stor næring (effekt) - fra 01.07.2022
Tariff stor næring (effekt høyspent) - fra 01.07.2022
Tariff plusskunder - fra 01.07.2022

Nettariffer 2022 - fra 01.01.2022
Nettariffer 2021 - fra 01.07.2021
Nettariffer 2021 - fra 01.02.2021
Nettariffer 2021 - fra 01.01.2021
Nettariffer 2020 - fra 01.09.2020
Nettariffer 2020 - fra 01.01.2020
Nettariffer 2019 - fra 01.07.2019
Nettariffer 2019 - fra 01.01.2019
Nettariffer 2018 - fra 01.01.2018
Nettariffer 2017 - fra 01.01.2017

Avtaler og vilkår

Selv om avtalene har Stange Energi Nett profil er de gjeldende for Elvia frem til de nye er på plass. Samordning av avtalene og omlegging til Elvia-profil er under arbeid.

Standardvilkår for nettleie og tilknytning - for privatkunder
Standardvilkår for nettleie og tilknytning - for næringskunder