Historiske priser og vilkår for Stange Energi Nett

Tidligere nettleiepriser og vilkår i det tidligere Stange Energi Netts område.

Historiske nettariffer

Standard tariff privat - fra 01.07.2022
Standard tariff næring - fra 01.07.2022
Tariff stor næring (effekt) - fra 01.07.2022
Tariff stor næring (effekt høyspent) - fra 01.07.2022
Tariff plusskunder - fra 01.07.2022

Nettariffer 2022 - fra 01.01.2022
Nettariffer 2021 - fra 01.07.2021
Nettariffer 2021 - fra 01.02.2021
Nettariffer 2021 - fra 01.01.2021
Nettariffer 2020 - fra 01.09.2020
Nettariffer 2020 - fra 01.01.2020
Nettariffer 2019 - fra 01.07.2019
Nettariffer 2019 - fra 01.01.2019
Nettariffer 2018 - fra 01.01.2018
Nettariffer 2017 - fra 01.01.2017

Avtaler og vilkår

Standardvilkår for nettleie og tilknytning - for privatkunder
Standardvilkår for nettleie og tilknytning - for næringskunder