Prisreduksjon på nettleien

På grunn av reduserte kostnader blir det en prisjustering på nettleien fra 1. februar.

Vi setter ned nettleien

På bakgrunn av regjeringens vedtak om tilbakeføring av flaskehalsinntekter fra Statnett og reduserte tariffer fra overliggende nett, får Elvia reduserte kostnader sammenlignet med 2022. Dette gjør det mulig for Elvia å sette ned nettleien for sine 960 000 kunder på Østlandet.

  • For våre kunder med husholdnings- og fritidsboliger betyr det i gjennomsnitt en reduksjon på seks prosent.

  • Næringskundene får en strukturendring og reduksjonen vil da avhengig av bruken av anlegget.

Begreper

Nettleien dekker strømmens reise fra kraftverket hjem til deg/bedriften, både motorveien (Statnett), lokalveiene (Elvia) og cirka halvparten av nettleien er statlige avgifter.

Flaskehalsinntekter oppstår når kraft overføres mellom områder med forskjellig kraftpris.

Overliggende nett for Elvia er hovednettet (transmisjonsnettet) som Statnett er ansvarlig for.

Her finner du de nye nettleieprisene.