Leveringsplikt

Alle nettselskap er pålagt en leveringsplikt av Norges vassdrags- og energidirektorat. Leveringsplikten er kun ment som en midlertidig ordning.

Dette koster strøm etter leveringsplikten


Leveringsplikt

Første 6 uker

Elspotpris hos Nordpool
+ påslag

Utover 6 uker

Elspotpris hos Nordpool
+ påslag

Påslag

Første 6 uker

6,25 øre/kWh

Utover 6 uker

12,5 øre/kWh

Påslag (eks. mva)

Første 6 uker

5 øre/kWh

Utover 6 uker

10 øre/kWh

Alle priser er oppgitt inklusive 25 % mva og våre kostnader til kjøp av elsertifikater.

Ikke betal mer enn du må - skaff deg en strømleverandør

Ordningen med leveringsplikt vil gi dyrere strøm for kunden, enn hva en strømavtale med en ordinær strømleverandør gjør. Vær oppmerksom på at nettleie kommer i tillegg.

Slik bestiller du strøm hos en strømleverandør

Innenfor vårt forsyningsområde kan du velge mellom strømleverandører på denne listen, eller du kan finne informasjon på Forbrukerrådets sider, strompris.no.

Bestill strøm hos den leverandøren du foretrekker. De ordner alt det praktiske og melder fra til Hafslund Nett om det vi trenger å vite.