Leveringsplikt

Alle nettselskap er jf. energiloven § 3-3 pålagt en leveringsplikt til alle kunder innenfor sitt geografiske forsyningsområde. Leveringsplikten er kun ment som en midlertidig ordning inntil kunden får inngått kontrakt med en ordinær strømleverandør.

Dette koster strøm etter leveringsplikten

* Leveringsplikt

Første 6 uker

Påslag 

6,25 øre/kWh

Påslag (eks. mva)

5 øre/kWh

Utover 6 uker

Fra 01.01.2024 til 01.07.2024

Påslag 

6,25 øre/kWh

Påslag (eks. mva)

5 øre/kWh

* Leveringsplikt består av spotpris NO1 (Oslo) hos Nord Pool + påslag som vist i tabellen.

Ikke betal mer enn du må - skaff deg en strømleverandør

Ordningen med leveringsplikt vil gi dyrere strøm for kunden, enn hva en strømavtale med en ordinær strømleverandør gjør. Vær oppmerksom på at nettleie kommer i tillegg.

Slik bestiller du strøm hos en strømleverandør

Innenfor vårt forsyningsområde kan du velge mellom strømleverandører på denne listen, eller du kan finne informasjon på Forbrukerrådets sider, strompris.no.

Bestill strøm hos den leverandøren du foretrekker. De ordner alt det praktiske og melder fra til Elvia om det vi trenger å vite.