Elvias leveringsplikt

Hvis du ikke inngår en avtale med en valgfri strømleverandør, vil du få leveringspliktig strøm fra Elvia. Hva er egentlig leveringsplikt?

Alle nettselskap er pålagt en leveringsplikt av Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE). Leveringsplikten er ment som en midlertidig strømleveranse inntil du har valgt deg en avtale hos en valgfri strømleverandør. Siden det er ment som en midlertidig løsning vil det normalt sett være dyrere med leveringsplikt enn strøm kjøpt fra en ordinær strømleverandør.

Dette koster leveringspliktig strøm


Leveringsplikt

Første 6 uker

Elspotpris hos Nordpool
+ påslag

Utover 6 uker

Elspotpris hos Nordpool
+ påslag

Påslag

Første 6 uker

6,25 øre/kWh

Utover 6 uker

12,5 øre/kWh

Påslag (eks. mva)

Første 6 uker

5 øre/kWh

Utover 6 uker

10 øre/kWh

Hva bør du gjøre hvis du har leveringspliktig strøm?

Hvis du har leveringspliktig strøm fra Elvia anbefaler vi deg at du tar kontakt med en valgfri strømleverandør for å bestille den strømavtalen du ønsker. Det finnes mange strømleverandører du kan velge mellom, og de fleste kan tilby deg ulike strømavtaler. 

Dersom du ikke allerede har gjort det, anbefaler vi at du tar direkte kontakt med ønsket strømleverandør snarest. Det er lett å finne og sammenligne ulike strømleverandører og avtaletyper på Forbrukerrådets sider, strompris.no. Bestill strøm hos den leverandøren du foretrekker. De ordner alt det praktiske og melder fra til Elvia om det vi trenger å vite.