Slik bestemmes pris pÄ nettleie

I tillegg til Ä betale strÞmleverandÞren din for strÞmmen du bruker, mÄ du ogsÄ betale nettleie. Dette gÄr til Ä dekke kostnadene vÄre for drift, vedlikehold og utbygging av strÞmnettet og for frakten av strÞm hjem til deg.

Det blir akkurat som nÄr du kjÞper deg noe pÄ nettet og mÄ betale for frakt for Ä fÄ varen tilsendt eller levert hjem. Elvia bruker det du betaler i nettleie til Ä sÞrge for at strÞmnettet til enhver tid fungerer som det skal og at strÞmmen kommer trygt hjem til boligen din.

Pris pÄ nettleie

Prisen pÄ nettleie varierer og avhenger blant annet av hvor mye strÞm du bruker. Nettleien er i hovedsak delt inn i tre deler:

  • En fast del

  • En variabel del

  • Offentlige avgifter

Graf pÄ fordeling av nettleie. illustrasjon

Eksemplet viser nettleie privatbolig med et forbruk pÄ 20 000 kWh per Är.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som setter rammer for hvor mye nettselskapene kan ta betalt for nettleie. Prisen pÄ nettleie kan derfor variere fra nettselskap til nettselskap.

Mens du selv velger hvilken strÞmleverandÞr du vil ha strÞm fra, kan du ikke velge hvilket nettselskap som skal levere strÞmmen. Nettselskapene har monopol i hvert sitt omrÄde i landet. Denne ordningen er statlig bestemt, da utbygging av konkurrerende geografiske strÞmnett ikke ville fungert. Generelt kan man si at det er dyrere Ä levere strÞm til folk som bor spredt, enn det er til folk i tettbebygde strÞk.

Fastledd

Den faste kostnaden er det du mÄ betale for Ä vÊre tilknyttet strÞmnettet, uavhengig av hvor mye strÞm du bruker. Denne delen gÄr til Ä dekke drift og vedlikehold av strÞmnettet.

Energiledd

Denne kostnaden henger sammen med strÞmforbruket ditt. Det vil si at du betaler en liten sum i leie av strÞmnettet for hver kilowattime du bruker. Denne delen kalles ogsÄ energileddet.

Offentlige avgifter

Offentlige eller statlige avgifter om du vil utgjÞr omtrent halvparten av det du betaler for nettleie, og omfatter blant annet en lovpÄlagt innbetaling til energifondet Enova, forbruksavgift og merverdiavgift. Nettselskapene som oss, velger selv hvordan de resterende kostnadene skal fordeles mellom den faste og variable delen.

Her kan du lese mer om prisen for nettleie.

Nettleie og strÞm pÄ samme regning

Dersom din strÞmleverandÞr har avtale om gjennomfakturering, vil du fÄ nettleie og strÞm pÄ samme regning.

Dersom du har en strÞmleverandÞr som ikke har avtale om gjennomfakturering, som for eksempel Tibber, vil du fÄ nettleie og strÞm pÄ hver sin faktura. Er du usikker pÄ om du fÄr alt pÄ én regning? Ta kontakt med din strÞmleverandÞr.

Her finner du en grundig forklaring av fakturaen du fÄr tilsendt, og her kan de lese mer om forskjellen pÄ strÞm og nettleie. 

Elvia Jessnes 0D6A6280

Hva er forskjell pÄ strÞm og nettleie?

Lurer du pÄ hvorfor strÞmregningen er delt i to? Da er du ikke alene. Her er forskjellen pÄ strÞm og nettleie.

StrĂžmsparing 0D6A4477

Hvordan spare strĂžm?

Kunne du tenke deg Ä kutte ned pÄ strÞmregningen? Her er vÄre 6 beste tips for Ä spare strÞm gjennom hele Äret.

Elvia familie 010895

Normalt strĂžmforbruk

Det er mange som lurer pÄ hva som er normalt strÞmforbruk. Er du en av dem?