Slik bestemmes pris på nettleie

I tillegg til å betale strømleverandøren din for strømmen du bruker, må du også betale nettleie. Dette går til å dekke kostnadene til drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet og for frakten av strøm hjem til deg.

Det blir akkurat som når du kjøper deg noe på nettet og må betale for frakt for å få varen tilsendt eller levert hjem. Elvia bruker det du betaler i nettleie til å sørge for at strømnettet til enhver tid fungerer som det skal og at strømmen kommer trygt hjem til boligen din.

Pris på nettleie

Prisen på nettleie varierer og avhenger blant annet av hvor mye strøm du bruker. Nettleien er i hovedsak delt inn i tre deler:

  • En fast del

  • En variabel del

  • Offentlige avgifter

Graf på fordeling av nettleie. illustrasjon

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som setter rammer for hvor mye nettselskapene kan ta betalt for nettleie. Prisen på nettleie kan derfor variere fra nettselskap til nettselskap.

Mens du selv velger hvilken strømleverandør du vil ha strøm fra, kan du ikke velge hvilket nettselskap som skal levere strømmen. Nettselskapene har monopol i hvert sitt område i landet. Denne ordningen er statlig bestemt, da utbygging av konkurrerende geografiske strømnett ikke ville fungert. Generelt kan man si at det er dyrere å levere strøm til folk som bor spredt, enn det er til folk i tettbebygde strøk.

1. Fastledd

Fastledd er kostnaden du må betale for å være tilknyttet strømnettet, uavhengig av hvor mye strøm du bruker. I juli 2022 ble fastleddet endret til å ha ulike trappetrinn. Hvor du havner, bestemmes av de tre timene du i gjennomsnitt brukte mest strøm sist måned (fordelt på tre ulike dager). Fastleddet skal dekke kostnadene tilknyttet driften av strømnettet, vedlikehold og kostnader til måling, avregning og fakturering. Her kan du lese mer om fastleddet.

2. Energiledd

Denne kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt. Det vil si at du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker. Denne delen kalles også energileddet. Her kan du lese mer om energileddet.

3. Offentlige avgifter

Offentlige eller statlige avgifter om du vil utgjør omtrent halvparten av det du betaler for nettleie, og omfatter blant annet en lovpålagt innbetaling til energifondet Enova, forbruksavgift og merverdiavgift. Nettselskapene som oss, velger selv hvordan de resterende kostnadene skal fordeles mellom den faste og variable delen. Her kan du lese mer om prisen for nettleie.

Nettleie og strøm på samme regning

Dersom din strømleverandør har avtale om gjennomfakturering, vil du få nettleie og strøm på samme regning.

Dersom du har en strømleverandør som ikke har avtale om gjennomfakturering, vil du få nettleie og strøm på hver sin faktura. Er du usikker på om du får alt på én regning? Ta kontakt med din strømleverandør.

Her finner du en grundig forklaring av fakturaen du får tilsendt, og her kan de lese mer om forskjellen på strøm og nettleie. 

Mann i strømmast. Foto

Hva er forskjell på strøm og nettleie?

Lurer du på hvorfor strømregningen er delt i to? Da er du ikke alene.

Justere temperatur på panelovn. Foto

Hvordan spare strøm?

Kunne du tenke deg å kutte ned på strømregningen? Her er våre 6 beste tips for å spare strøm gjennom hele året.

Far og datter med PC. Foto

Hva er normalt strømforbruk

Det er mange som lurer på hva som er normalt strømforbruk. Er du en av dem?