Dette inneholder en faktura fra Elvia

Du lurer kanskje pÄ hvorfor det er tre forskjellige summer pÄ fakturaen for nettleie, som Elvia sender til strÞmleverandÞren din? Eller kanskje du lurer pÄ hvorfor vi ikke sender fakturaen direkte til deg?

For at det skal bli enklere for deg med en samlet faktura, sÄ betaler du bÄde for strÞmmen du bruker og for nettleie til din strÞmleverandÞr, som videresender nettleien til oss etter at du har betalt.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som setter rammer for hva nettselskapene kan ta betalt for nettleie. Bare rundt en tredjedel av det du betaler havner hos oss, og rundt halvparten gÄr til statlige avgifter. Du kan lese mer om pris pÄ nettleie her.

Faktura. Illustrasjon

En faktura fra Elvia ser slik ut for kunder i Oslo og Viken.

Nettleie bestÄr av tre deler

Enkelt forklart kan man si at nettleie er det du betaler for frakt av strÞm hjem til deg, pÄ lik linje som du betaler frakt for en vare du har kjÞpt pÄ nettet for Ä fÄ den tilsendt eller levert hjem. I tillegg skal nettleien dekke kostnader til drift, vedlikehold og utbygging av strÞmnettet.

Nettleien er delt inn i tre deler. En fast del, en variabel del, og offentlige avgifter. Den faste delen omtales som fastledd pÄ fakturaen. Dette er en fast sum du betaler hver mÄned for Ä vÊre tilknyttet strÞmnettet. 

Den variable delen omtales som energiledd pÄ fakturaen. Dette er transportprisen pÄ strÞmmen du har brukt. Du betaler en liten sum i nettleie for hver kilowattime (kWh) du bruker.

Den tredje delen av nettleien inkluderer avgifter til det statlige energifondet Enova, forbruksavgift og merverdiavgift (MVA).

Summen av disse tre delene er det du betaler i nettleie. I tillegg mÄ du betale for strÞmmen du bruker. Dette plusser strÞmleverandÞren din pÄ fakturaen. Her finner du alt du trenger Ä vite om nettleie.

Slik beregnes prisen pÄ strÞmforbruket ditt

Med de nye strÞmmÄlerne hentes forbruket ditt automatisk fra time til time. Du vil derfor ikke se noen mÄlerstand pÄ fakturaen. Men prisen beregnes basert pÄ forbruket ditt i lÞpet av en mÄned.

Du betaler for bÄde strÞm og nettleie hver mÄned pÄ samme regning fra strÞmleverandÞren din.

Andre elementer pÄ fakturaen

Fakturaen inneholder ogsÄ informasjon om strÞmforbruket ditt, og selvfÞlgelig kundenummer, mÄlernummer, anleggsadresse og mÄlepunkt-ID.

Om det skulle vÊre noe du lurer pÄ i forbindelse med fakturaen, er det bare Ä kontakte oss. Vi hjelper deg gjerne.

Ønsker du full oversikt og kontroll over strÞmforbruket ditt? Last ned Elvia-appen fra App Store eller Google Play.