Dette inneholder en faktura fra Elvia

Du lurer kanskje på hvorfor det er tre forskjellige summer på fakturaen for nettleie, som Elvia sender til strømleverandøren din? Eller kanskje du lurer på hvorfor vi ikke sender fakturaen direkte til deg?

For at det skal bli enklere for deg med en samlet faktura, så betaler du både for strømmen du bruker og for nettleie til din strømleverandør, som videresender nettleien til oss etter at du har betalt.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som setter rammer for hva nettselskapene kan ta betalt for nettleie. Bare rundt en tredjedel av det du betaler havner hos oss, og rundt halvparten går til statlige avgifter. Du kan lese mer om pris på nettleie her.

Faktura. Illustrasjon

En faktura fra Elvia ser slik ut for kunder i Oslo og Viken.

Nettleie består av tre deler

Enkelt forklart kan man si at nettleie er det du betaler for frakt av strøm hjem til deg, på lik linje som du betaler frakt for en vare du har kjøpt på nettet for å få den tilsendt eller levert hjem. I tillegg skal nettleien dekke kostnader til drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet.

Nettleien er delt inn i tre deler. En fast del, en variabel del, og offentlige avgifter. Den faste delen omtales som fastledd på fakturaen. Dette er en fast sum du betaler hver måned for å være tilknyttet strømnettet. 

Den variable delen omtales som energiledd på fakturaen. Dette er transportprisen på strømmen du har brukt. Du betaler en liten sum i nettleie for hver kilowattime (kWh) du bruker.

Den tredje delen av nettleien inkluderer avgifter til det statlige energifondet Enova, forbruksavgift og merverdiavgift (MVA).

Summen av disse tre delene er det du betaler i nettleie. I tillegg må du betale for strømmen du bruker. Dette plusser strømleverandøren din på fakturaen. Her finner du alt du trenger å vite om nettleie.

Slik beregnes prisen på strømforbruket ditt

Med de nye strømmålerne hentes forbruket ditt automatisk fra time til time. Du vil derfor ikke se noen målerstand på fakturaen. Men prisen beregnes basert på forbruket ditt i løpet av en måned.

Du betaler for både strøm og nettleie hver måned på samme regning fra strømleverandøren din.

Andre elementer på fakturaen

Fakturaen inneholder også informasjon om strømforbruket ditt, og selvfølgelig kundenummer, målernummer, anleggsadresse og målepunkt-ID.

Om det skulle være noe du lurer på i forbindelse med fakturaen, er det bare å kontakte oss. Vi hjelper deg gjerne.

Ønsker du full oversikt og kontroll over strømforbruket ditt? Last ned Elvia-appen fra App Store eller Google Play.