Strømstøtte for høye strømpriser

Strømstøtteordningen innebærer at husholdninger/boliger får deler av strømutgiftene sine opp til 5000 kWh tilbakebetalt i form av en reduksjon i nettleien.

Se hva du får i strømstøtte

Min side og i Elvia-appen kan du se hva du har fått i strømstøtte per måned, og også beregnet strømstøtte så langt for inneværende måned.

se strømstøtten og estimert total strømkostnad. illustrasjon

Du kan se strømstøtte og estimert totalregning i appen.

De mest stilte spørsmålene til dagens strømstøtte gjelder

Ja, hvis du er folkeregistrert på din fritidsbolig før 18. januar 2023 kan du motta strømstøtte med tilbakebetaling fra tidligst 1. september 2022. Hvis du er folkeregistrert etter 18. januar 2023 må det fremvises dokumentasjon på bruksendring fra kommunen. Det vil ikke bli etterbetalt strømstøtte for tidligere forbruk i slike tilfeller. Her kan du lese mer om det som gjelder strømstøtte for fritidsboliger.

Strømstøtten beregnes ut fra den gjennomsnittlig markedspris (elspotpris Nord Pool) time for time i det lokale prisområdet boligen din tilhører. Du kan oppleve at strømstøtten er lavere enn normalt etter en måned med lave strømpriser. Du kan følge med på spotprisen og strømstøtten i Elvia-appen og på Min side. 

Når støtten fra staten overstiger summen på nettleien resulterer det i et tilgodebeløp og eFaktura sendes derfor ut pålydende 0 kr. Du trenger ikke å godkjenne eller gjøre noe som helst med eFakturaen i nettbanken, pengene vil utbetales til kontonummeret som står på originalfakturaen rundt forfallsdato. Selve fakturaen finner du i nettbanken, på Min side eller i Elvia-appen.


Strøm og nett på en faktura?
De aller fleste har en avtale med en strømleverandør som sender en samlet faktura for strøm og nettleie. Strømstøtten vil da stå på din samlede strømregning. Har du spørsmål om fakturaen kan du kontakte din strømleverandør.

Faktura fra Elvia?
Hvis du får faktura fra Elvia vil strømstøtten utbetales i dagene rundt forfallsdatoen som står på fakturaen. Fakturaen finner du ved å logge inn i nettbanken din, Min side eller i Elvia-appen.

Strøm og nett på en faktura?
Dersom du får strøm og nettleie på samme faktura må du kontakte din strømleverandør for å oppdatere kontonummeret som kan brukes ved eventuelle utbetalinger.

Faktura fra Elvia?
Lurer du på om kontonummeret ditt er lagret hos Elvia? Se på fakturaen i nettbanken, på Min side eller i Elvia-appen. Dersom du får faktura fra Elvia og vil endre kontonummer kan du gjøre dette på Min side.

Som netteier sender vi nettleiegrunnlaget inkludert strømstøtten videre til strømleverandøren i starten av hver måned, hvis din strømleverandør tilbyr en samlet faktura for strøm og nettleie. Dette gjøres alltid etterskuddsvis.

Dersom du tidligere har fått strømstøtten utbetalt direkte fra oss, men nylig byttet til en strømleverandør som tilbyr samlet faktura, vil vi sende nettleiegrunnlaget inkludert strømstøtten videre til ny leverandør - som så trekker det fra sin første faktura. 
Dette gjelder selv om de ikke var strømleverandør i perioden nettleiegrunnlaget gjelder for, men når fakturaen ble produsert.

Vi kan dessverre ikke utbetale dette så lenge grunnlaget er sendt til ny strømleverandør. Her må ny strømleverandør kontaktes for eventuell utbetaling av tilgodebeløp før de sender sin første faktura.

Slik beregnes strømstøtten

Når strømprisen overstiger 73 øre per kilowattime (kWh) betaler staten 90 prosent av strømprisen over dette nivået. Strømstøtten baseres på gjennomsnittlig markedspris (elspotpris Nord Pool) time for time i det lokale prisområdet boligen din tilhører.  Det vil si at støtten ikke blir beregnet ut i fra den avtalen du har med din strømleverandør. Les mer om regjeringens strømstøtte her.

Se hva du får i strømstøtte i Elvia-appen

Trenger jeg å gjøre noe?

Nei, du trenger ikke å gjøre noe. Strømstøtten blir trukket fra nettleiefakturaen din automatisk så lenge du er registrert med næringsgruppe bolig. (Les mer om næringsgruppe litt lenger ned på denne siden). Kompensasjonen vil stå spesifisert på fakturaen på en egen linje med teksten «midlertidig strømstønad».

Hvorfor har jeg fått en eFaktura fra dere pålydende null kr?

Når støtten fra staten overstiger summen på nettleien resulterer det i et minusbeløp og eFaktura sendes derfor ut pålydende null kr. Du trenger ikke å godkjenne eller gjøre noe som helst med eFakturaen i nettbanken, pengene vil utbetales til kontonummeret som står på originalfakturaen rundt forfallsdato. Selve fakturaen finner du i nettbanken på Min side eller i Elvia-appen.

Hvordan endrer jeg kontonummer for utbetaling?

Dersom du får strøm og nettleie på samme faktura må du kontakte din strømleverandør for å oppdatere kontonummeret. Dersom du får faktura fra Elvia kan du endre dette på Min side.

Hvorfor er det et makstak på 5000 kWh?

Det er regjeringen som har satt dette taket, slik at man ikke skal få kompensasjon for det som blir omtalt som “luksusforbruk”. For eksempel svømmebasseng eller oppvarmet oppkjørsel. Er du usikker på ditt eget forbruk, kan du sjekke Min side eller Elvia-appen.

For privatkunder med forbruk over 5000 kWh en måned så fungerer det slik: Det er de første timene i måneden inntil 5000 kWh som inngår i beregningen. Om den siste timen medfører at forbruket overstiger 5000 kWh så avkortes den siste timen slik at strømstøtte kun beregnes for 5000 kWh. Så benyttes disse forbrukstimene til å beregne strømstøtte i timene hvor pris var over 73 øre.

Om du får kompensasjon avhenger av om du er registrert med næringsgruppe bolig i kartverket. Hvordan sjekker du dette selv?

Du kan søke opp din bolig i matrikkelen hos kartverket. Under «fanen» bygninger finner du næringsgruppe. 

Er boligen registrert med næringsgruppe bolig trenger du ikke foreta deg noe for å motta strømstøtten. 

Er boligen registrert med næringsgruppe fritidsbolig gjelder følgende:

  • Hvis du er folkeregistrert på din fritidsbolig før 18. januar 2023 kan du motta strømstøtte med tilbakebetaling fra tidligst 1. september 2022. Du må selv melde fra til Elvia for å få strømstøtten. Vil du legge til eller endre kontonummer for utbetaling, gjør du dette på Min side.

  • Hvis du er folkeregistrert etter 18. januar 2023 må det fremvises dokumentasjon på bruksendring fra kommunen. Det vil ikke bli etterbetalt strømstøtte for tidligere forbruk i slike tilfeller.

Jeg driver med landbruk, blir jeg dekket av ordningen?

Er måleren registret som husholdningsforbruk, blir forbruket innenfor ordningen gjeldende fra start den 1. desember 2021.

Myndighetene har bestemt at bolighus med en felles måler på landbrukseiendommen hvor mer enn 50 % av strømforbruket går til husholdningsformål har krav på strømstøtte lik støtteordningen for husholdningskunder, uansett hvilken næringskode som står oppført på eiendommen.

Bor du på en landbrukseiendom og ikke har mottatt strømkompensasjon? Da kan du kontakte Elvia sitt kundesenter med krav på støtte. Du vil da motta samme støtte som husholdningskunder på neste faktura. Er du usikker på om du har mottatt støtte, kan du sjekke det siste fakturaunderlaget fra Elvia på Min side. Der ligger støtten som en egen linje i fakturaspesifikasjonen.

For jordbruket settes et tak på 20 000 kWh/mnd og for veksthusnæringen blir det ikke en øvre grense. Kompensasjonen administreres ikke av oss, men av Landbruksdirektoratet, og baseres på forbruksdata fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Spørsmål kan rettes til Landbruksdirektoratet.

Jeg har en strømmåler som ikke er fjernavlest, hvordan beregnes kompensasjonen for meg?

Kompensasjonen beregnes på bakgrunn av dine månedlig innsendte målerstander. Om du ikke leverer måleravlesning hver måned, vil månedsforbruket ditt bli stipulert basert på ditt historiske forbruk. Hos Elhub kan du lese mer om hvordan timeverdiene regnes ut for deg som ikke har AMS-måler.

Jeg bor i et borettslag som har en felles strømmåler som registrerer forbruk. Vil jeg få kompensasjon?

Ja, boligselskapene vil også få utbetalt strømstøtte. Her kan du lese mer om det som gjelder for borettslag, boligsameier og boligaksjeselskap.

Hvis jeg flytter midt i måneden, hvordan blir strømstøtten min?

NVE har besluttet at nettselskapene skal bruke forrige måneds støttesats ved sluttoppgjør i den perioden støtten ble beregnet ut i fra totalt forbruk i måneden.  
Når det gikk over til timesbasert strømstøtte fra 01.09.2023 skal opphørsfaktura for ditt tidligere anlegg bruke reell støttesats, de timene hvor strømprisen tilsier at det skal tildeles støtte.

De som mottok opphørsfaktura i perioden 01.10.2023 - 28.10.2023 og har fått strømstøtte har en feil i visningen på nettleie fakturaen sin. Her viser fakturaen at underlaget for støtten er totalforbruket, selv om det er noen enkelttimer som gis støtte i perioden. Selve utregningen og prisen du har fått trukket fra er riktig.

Jente og gutt ser på ipad. Foto

Se hva du får i strømstøtte

På Min side og i Elvia-appen kan du nå se hva du har fått i strømstøtte per måned, og også beregnet strømstøtte så langt for inneværende måned.

Hyttekontor

Strømstøtte til husholdninger som bor fast i fritidsbolig

Er du folkeregistrert på din fritidsbolig før 18. januar 2023 kan du få etterbetalt strømstøtte for forbruk fra og med september 2022.