Strømstøtte til husholdninger som bor fast i fritidsbolig

Departementet inkluderer de som bor fast i fritidsbolig/hytte i strømstøtteordningen for husholdninger.

Endringene innebærer at datoen for når nettkunden må ha hatt folkeregistrert adresse på fritidsboligen, som vilkår for å bli omfattet av ordningen, settes til 18. januar 2023. I høringsforslaget var datoen satt til 16. desember 2021, og endringen innebærer at noen flere husholdninger som bor fast i fritidsbolig omfattes. Les pressemeldingen fra Regjeringen her.

I lys av høringsinnspill fra nettselskapene settes det ett felles tidspunkt for når strømstønaden blir tilbakebetalt. Tidspunktet settes likt for alle som omfattes av endringen. Departementet er kommet til at virkningstidspunktet settes slik at forbruk fra og med september 2022 gir etterbetaling av støtte fra dette tidspunktet.

Nettkundene må melde fra til nettselskapet for å få strømstønad.

Dersom nettselskapet ikke har nødvendig tilgang til opplysningene i Folkeregisteret, må nettkundene selv skaffe dokumentasjon fra Skatteetaten og gi videre til nettselskapet.

Husholdninger bostedsregistrert i fritidsbolig etter 18. januar 2023 kan motta støtte dersom det fremlegges bruksendringstillatelse fra kommunen, men vil ikke få tilbakebetalt støtte for tidligere forbruk. Dersom du ikke allerede har gjort det, må sende oss informasjon for å få strømstøtten. Dersom vi får informasjon etter den 1. i måneden kommer strømstøtten måneden etter. Dersom du vil legge til eller endre kontonummer for utbetaling, kan du gjøre det på Min side.

Dame ved radiator. Foto

Strømstøtte for høye strømpriser

Strømstøtteordningen skal hjelpe husholdninger med å håndtere ekstraordinære høye strømpriser.

Jente og gutt ser på ipad. Foto

Se hva du får i strømstøtte

På Min side og i Elvia-appen kan du nå se hva du har fått i strømstøtte per måned, og også beregnet strømstøtte så langt for inneværende måned.