Krav til målermontasje

Du finner retningslinjer og beskrivelser av krav til målermontasje litt ulike steder, alt etter om måler skal monteres i Innlandet eller i Oslo/Viken.

Retningslinjer og krav til målermontasje i Innlandet følger REN

I Innlandet følger retningslinjer og krav for målermontasje REN-bladene 4000 – 4005.

Bestilling av tilknytning og målermontasje

Bestilling skal skje minst fem dager før ønsket tilknytning. Demontert måler skal leveres Elvia så raskt som mulig på grunn av oppgjørsregning til kunden.

Målersløyfe

Målersløyfen skal dimensjoneres etter gjeldene forskrift og norm. Det skal benyttes mangetrådet ledning (RK). Målersløyfen skal være oversiktlig forlagt med fargekode og ha tilstrekkelig lengde, slik at det er mulig å utføre kontrollmåling med strømtenger.

NB! Der annet ikke er avtalt, skal målersløyfe kuttes ved ferdigstillelse av anlegget.

Retningslinjer og krav til målermontasje i Oslo/Viken finner du i Nettbiblioteket

I Oslo/Viken er både disse og andre retningslinjer samlet i Elvias Nettbibliotek.
Vær oppmerksom på at Nettbiblioteket har en egen søkemotor, slik at du må forlate elvia.no for å søke opp retningslinjer og bestemmelser i Nettbiblioteket.