Korte veiledningsmøter for tilknytningsprosjekter fra 5 MW og over

Vi ønsker å gi våre store kunder bedre mulighet til å stille raske spørsmål eller gjøre raske avklaringer med Elvias fageksperter på et tidlig stadium i planleggingen. Skal du igang med tilknytningsprosjekt som gjelder mer enn 5 MW? Book en 20 minutters samtale med oss, slik at du får stilt spørsmål og gjort avklaringer før saken sendes inn.

20 minutters veiledningsmøter for tilknytninger på 5 MW og oppover

Etter innspill fra kunder gjennomfører vi nå korte veiledningsmøter for våre store kunder. Her får du som kunde mulighet til å stille raske spørsmål eller gjøre raske avklaringer med Elvias fageksperter. Tanken er at det kan stilles spørsmål eller gjøres avklaringer før saker sendes inn til Elvia via skjemaet for tilknytning av større prosjekter.

Det vil fortløpende bli satt opp tider for booking i Microsoft bookings og det er førstemann til mølla-prinsippet som gjelder.

Innholdet i disse veiledningsmøtene er ment å være av en generell art. Elvias fageksperter kommer derfor ikke til å forberede seg på spørsmål om konkrete saker, men kan gi svar på generelle spørsmål. Det er heller ikke lagt opp til noen direkte oppfølgning av møtene i etterkant.

Dersom du har spørsmål om en eksisterende sak, ber vi om at du tar kontakt med din kontaktperson for denne saken eller svare opp i e-posttråden for den gjeldende saken. Spørsmål knyttet til allerede innsendte saker vil ikke besvares i dette møtet.