Kart for planlegging og prosjektering

I en planleggingsfase er kart med informasjon om strømkabler både over og under bakken i prosjekteringsområdet nyttig. Kartene erstatter ikke påvisning.

Utlevering av kart for planlegging og prosjektering er ikke del av den ordinære gravemeldings- og påvisningstjenesten, men Geomatikk har avtale om å levere ut slike kart for Elvia.

Les mer om denne tjenesten og hent ut ledningsdata for planlegging hos Geomatikk