Kart for planlegging og prosjektering

I en planleggingsfase er kart med informasjon om str√łmkabler b√•de over og under bakken i prosjekteringsomr√•det nyttig. Kartene erstatter ikke p√•visning.

Utlevering av kart for planlegging og prosjektering er ikke del av den ordinære gravemeldings- og påvisningstjenesten, men Geomatikk har avtale om å levere ut slike kart for Elvia.

Les mer om denne tjenesten og hent ut ledningsdata for planlegging hos Geomatikk