Prosessen fra A til Å

I et prosjekt er det mye som skjer fra planlegging til ferdig installasjon. Har du kontroll på hva som er søknadspliktig, hvilke avstandskrav det er til strømnettet, hvem som bør gjøre hva og hvordan ansvaret fordeles? Vi har samlet svarene for deg.

Kart for planlegging og prosjektering

I en planleggingsfase er kart med informasjon om strømkabler både over og under bakken i prosjekteringsområdet nyttig. Kartene erstatter ikke påvisning.
Les mer om kart for planlegging og prosjektering.

Slik jobber Elvia – en oversikt over prosessen

For deg som er installatør eller entreprenør i Elvias nettområde har vi laget en enkel oversikt over prosessen.
Slik foregår prosessen i Elvia

Bygging nær elektriske ledninger og kabler

Hvis du skal bygge er det viktig å avklare alle forhold rundt strømtilknytning tidlig i byggeprosessen. Her finner du informasjon om strøm til bygninger og avstandskrav til eksisterende kraftlinjer.