Bygging nær elektriske ledninger og kabler

Hvis du skal bygge er det viktig å avklare alle forhold rundt strømtilknytning tidlig i byggeprosessen. Her finner du informasjon om strøm til bygninger og avstandskrav til eksisterende kraftlinjer.

Elektroinstallatører sender som regel den lovpålagte ”Melding om installasjon” når byggeprosessen er i gang. For å unngå økonomiske overraskelser, er det greit å ha avklart forholdet rundt strømtilknytning i forbindelse med planleggingen. Ta derfor kontakt med elektroinstallatør tidlig i byggeprosessen, slik at ”Melding om installasjon” kan sendes Elvia så raskt som mulig.

Det er bestemte regler som gjelder for kostnader ved tilknytning av strøm. Alle
strømtilknytninger av nye bygg, og utvidelse av eksisterende bygg, behandles individuelt etter disse reglene.

Forskriftskrav

Det skal tas hensyn til krav i gjeldende forskrifter når det planlegges bygninger eller andre etableringer i nærheter av kraftledninger. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har bestemt kravene i "Forskrift om elektriske forsyningsanlegg"(FEF 2006). 

RENs temadokument "Bygging nær elektriske ledninger" beskriver hvilke hensyn og krav som skal etterkommes ved bygging nær elektriske anlegg.

Lokale krav

Vær oppmerksom på at enkelte kommuner kan ha lokale krav som er strengere enn kravene i elforskriften. Den enkelte tiltakshaver må selv avklare dette med kommunen.

Kabelpåvisning og gravemelding

Alle som skal utføre gravearbeid må kontakte Elvia på forhånd for å få undersøkt om det ligger kabler der det skal graves. Du kan bestille gratis kabelpåvisning her.

Det gis normalt ikke tillatelse til å bygge nærmere en 1 meter fra strømførende kabler. Årsaken er å sikre tilgang til kabelen hvis den for eksempel må blottlegges for feilretting.