Slik jobber Elvia – en oversikt over prosessen

For deg som er installatør eller entreprenør i Elvias nettområde har vi laget en enkel oversikt over prosessen.

Nesten alt arbeid i elektrisk anlegg er søknadspliktig. Som elektroinstallatør må du sende inn forhåndsmelding til Elvia for å kunne utføre det planlagte arbeidet. Meldinger som har alle opplysninger med, vil ha kortere behandlingstid. Ikke glem å være tidlig ute med å sende inn nødvendige opplysninger.

Følgende arbeid krever melding om installasjonsarbeid (MOI):

 • Arbeid i anlegget som endrer overbelastningsvernet (OV)

 • Arbeid som bryter plombering

 • Arbeid i målepunkt

 • Flytting eller nedtak av måler

 • Tilknytning av ny installasjon

 • Nytt målepunkt i eksisterende installasjon

 • Sammenslåing av anlegg

 • Tilkobling av solcelleanlegg/produksjonsanlegg

Byggestrøm må meldes dersom andre enn Elvia skal levere. Skal du leie byggestrøm av Elvia (inntil 63A 230V, og 40A 400V) kan det bestilles her.

Slik er prosessen i Elvia

Prosjektering/planlegging av arbeid som tilfredsstiller krav er alltid første steg.

Deretter ser saksgangen slik ut:

 1. Installatør sender søknad
  Autorisert elektroinstallatør sender inn forhåndsmelding med nødvendig spesifikasjon. I Innlandet benyttes Installatørweb og i Viken/Oslo benyttes Elsmart.

 2. Elvia gjør beregninger
  Elvia utfører beregninger og undersøker om det er nødvendig med forsterkninger eller utbygging i strømnettet før tiltaket kan utføres.

 3. Prising og tilbud
  Eventuelle nødvendige tiltak i strømnettet prosjekteres av Elvia. Anleggsbidrag beregnes ut fra prosjekteringen og eventuelt tilbud fra underentreprenør.

 4. Aksept, betaling og bestilling av oppdrag
  Dette punktet har litt ulik praksis basert på hvilken del av Elvias område du jobber i.

  Slik fungerer det for deg som jobber i Viken eller Oslo: Uforpliktende tilbudsbrev sendes til kunde for aksept og betaling. Etter at tilbud er betalt kan oppdraget bestilles hos entreprenør via kontaktinformasjon gitt i tilbudsbrev til kunde. Forhåndsmelding godkjennes automatisk og kan ferdigmeldes av elektroinstallatør. Arkiveres av Elvia.

  Slik fungerer det for deg som jobber i Innlandet: Per i dag kreves det ikke aksept og betaling før igangsettelse av arbeidet. Installatørmeldingen er godkjent av Elvia når tilbudsbrev sendes til kunden. Det vil si at du som installatør får tilbake nødvendige opplysninger fra oss på samme tid som kunden mottar tilbudet. Husk å bestille jordkabler og kabelrør senest 5 virkedager før ønsket dato, ring Elvia på telefon 61 28 66 56 eller les mer her.

 5. Koordinere utførelse
  Koordinere utførelse av oppdrag mellom kunde, elektroinstallatør, målermontør, eventuell elektroentreprenør og graveentreprenør.

 6. Arbeidet kan utføres.
  Etter at eventuell forsterkning i strømnettet er utført kan kundens anlegg spenningsettes eller endring utføres.

Unngå forsinkelser - oppgi riktig e-post

Feil e-postadresse kan føre til at faktura sendes til feil kunde. I Oslo/Viken er det først når faktura er betalt at melding om installasjonsarbeid blir godkjent og eventuelt oppdrag fra elektroentreprenør blir bestilt.

Unngå forsinkelser ved å sjekke at du har oppgitt korrekt e-postadresse og annen kontaktinformasjon.