API for målerverdier – tilgjengelig i pilot nå!

Vi i Elvia har fått forespørsler fra både private kunder og tredjepartsaktører om å få tilgang til målerverdier, så vi har nå i en pilot publisert et målerverdi-API som gir deg som er privatkunde tilgang til dine data.

OBS! Målepunkter som er lokalisert i Innlandet blir presentert med «verified» = false, også for de som faktisk er verifisert. Dette kommer til å fortsette en tid fremover. Vi jobber med en løsning for dette, men har ingen fastsatt dato ennå.

Vi beklager ulempene dette kan medføre.

I denne piloten har vi publisert et målerverdi-API for at du som privatkunde skal kunne få tilgang til dine data, og du kan i tillegg gi din smarthusleverandør tilgang på dine vegne, hvis du ønsker det. Erfaringene fra denne første versjonen skal vi bruke til å lage en god og enklere løsning for deling med parter du ønsker at skal få tilgang til dine data.

Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger på problemer, erfaringer eller forslag til forbedringer.


Her er noen viktige punkter om målerverdi-API:

  • API-et gir kun tilgang for privatkunder (enn så lenge).

  • For tilgang til data (se link til guide nederst) utsteder du et personlig «token». Den gir kun tilgang til de målerne som du har eierskap til. Det er viktig å huske på at tokenet er personlig, og at du ikke må gi det til noen du ikke stoler på. Du kan også enkelt slette tokenet på Min side.

  • Tokenet (også kalt AccessToken) gir tilgang til dine forbruksdata (og produksjon for plusskunder) og du kan gjøre hva du vil med det, men husk å behandle det med varsomhet og gi det kun fra deg til for eksempel smarthusleverandører du stoler på og har et kundeforhold til.

  • Dersom du gir tokenet til en ekstern part, for eksempel en smarthusleverandør, så opptrer de på vegne av deg, og Elvia har ikke noe ansvar for hvordan den parten behandler dine data. De er i dette tilfellet ikke en databehandler for Elvia og Elvia er ikke en behandlingsansvarlig. Se eventuelt Kapittel 1 i personopplysningsloven på lovdata.no dersom du vil lese mer om dette.

  • Dersom du velger å slette tokenet på Min side på elvia.no, så husk at du må be om sletting av dine data hos eventuelle eksterne parter som du har gitt tokenet til, dersom du ønsker at disse dataene skal slettes.

Hvordan fungerer metervalue-APIet?

  • APIet («MeterValueApi») gir ut metervalues (timesforbruk eller timesproduksjon) eller maxhours (de timene med maks forbruk pr måned) i den tidsperioden du ber om, men begrenset til maksimalt 1 års målerverdier pr kall, og maksimalt 3 år tilbake i tid.

  • AccessToken – du utsteder et token på Min side på elvia.no. Tokenet kan brukes som nøkkel i kallet mot APIet. Tokenet er personlig og må kun deles med de du stoler på. Det kan enkelt slettes på Min side.

    Her er en guide til hvordan du tar i bruk APIet.