Kompensasjonsordning for borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.

Strømstøtten gjelder for forbruk i perioden desember 2021 og ut året 2023.

Informasjonen om kompensasjonsordningen for boligselskap er hentet fra nettsidene til NVE/RME.

Boligselskapene vil få utbetalt strømstøtte på regninga.

- Ordningen skal sikre husholdninger som bor i borettslag, sameier, boligaksjeselskaper eller ikke seksjonerte sameier støtte for fellesmålt strømforbruk. Dette kan for eksempel være forbruk til oppvarming, varmtvann og varme i fellesarealer, forklarer seksjonssjef i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME), Torfinn Jonassen.

Med felles målepunkt menes et målepunkt (strømmåler) som måler felles strømforbruk til boligselskapet.

Støtten utbetales automatisk – styret plikter å kontrollere

Støtten beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og nettselskapet betaler ut støtte automatisk til alle målepunkt de har registrert på boligselskaper. Nettselskapene har ikke tall på antall boenheter tilknyttet boligselskapet. Derfor blir støtten utbetalt for hele forbruket.

Det er styrene i boligselskapene som har ansvar for å kontrollere at støtten ikke overskrider maksgrensene.

- Nettselskapene sitter ikke med oversikt over hvor mange boenheter som befinner seg bak boligselskapenes felles strømmåler. Derfor har styrene i boligselskapene en plikt til å kontrollere at de ikke får utbetalt for mye støtte. Dette er regulert i den nye forskriften, sier Jonassen.

Boligselskapene har en plikt til å kontrollere og melde fra til nettselskapene

Når boligselskapet mottar støtte, har de selv et ansvar for at de ikke har mottatt for mye. Det er to forhold de må kontrollere:

  • De boligselskapene med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem må kontrollere at ikke mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger (for eksempel til butikklokaler).

  • Alle boligselskaper må kontrollere at de ikke har mottatt støtte til husholdningsforbruk for mer enn 5 000 kWt per boenhet.

Boligselskapet som har fått utbetalt for mye støtte, plikter å melde tilbake til nettselskapet om:

  • faktisk andel av oppvarmet areal som benyttes av husholdningene, hvis mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger.

  • antall boenheter, hvis støtten overskrider forbruk på 5 000 kWh per boenhet.

Hvem skal styrene kontakte?

Har ditt boligselskap fått for mye eller for lite støtte? Send en e-post til boligselskap@elvia.no med:

  • Målepunkt-ID 

  • Kundenummer

  • Fullmakt for at du representerer boligselskapet og bakgrunn for beregningen

Hvis det ikke er enighet med nettselskap om støtten, kan du klage til RME. Send e-post til rme@nve.no.

Dame ved radiator. Foto

Strømstøtte for høye strømpriser

Regjeringen har fremmet forslag om flere endringer av strømstøtteordningen. Forslaget går ut på at strømstøtten skal basere seg på strømprisen time for time, støttegraden økes til 90 prosent over 70 øre hele året og ordningen forlenges ut 2024.

Ofte stilte spørsmål og svar

Boligselskaper. I forbindelse med utbetaling av strømstøtte, er boligselskap definert som en fellesbetegnelse for borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og ikke seksjonerte boligsameier.
Boligselskapet trenger ikke søke om å få utbetalt støtte. Støtten utbetales automatisk av nettselskapet, uavhengig av hvilken strømleverandør og strømavtale dere har. Strømstøtten vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Hvis summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til bankkonto dersom dere har separat faktura for nettleie og strøm, eller trukket fra strømregningen dersom dere har fellesfaktura for nettleie og strøm.
Boligselskapene mottar støtte for felles strømforbruk nettselskapet har registrert i boligselskapets målepunkt. Dette omfatter ikke forbruk målt av beboernes egen måler. Boligselskapene har et ansvar for selv å kontrollere om de har fått utbetalt for mye støtte. Om det er tilfellet, har de en plikt til å melde dette til nettselskapet. Boligselskapet må melde til nettselskapet dersom mer enn 20 % av oppvarmet areal benyttes av andre en boligselskapets husholdninger. Boligselskapet må melde tilbake til nettselskapet dersom deres samlede forbruk er høyere enn 5 000 kWh per boenhet per måned. Forbruk målt av boenhetens egen strømmåler kommer i tillegg. Nettselskapet justerer støttebeløpet i tråd med eventuelle innrapporteringer.

Nei, det er ikke noe tak. De skal få støtte lik 100 % av månedens forbruk, med mindre boligselskapet har meldt fra til oss at de for eksempel skal ha 79 % eller mindre. Vær oppmerksom på at det er et «bunnfradrag» på 20 % som medfører at boligselskap ikke behøver å melde fra om redusert sats dersom 20 % eller mindre er areal som ikke omfatter husholdning. Men igjen, dette er boligselskapets ansvar.  
Boligselskapene har et ansvar for selv å kontrollere om de har fått utbetalt for mye støtte. Om det er tilfellet, har de en plikt til å melde dette til nettselskapet. Boligselskapet må melde til nettselskapet dersom mer enn 20 % av oppvarmet areal benyttes av andre en boligselskapets husholdninger. Boligselskapet må melde tilbake til nettselskapet dersom deres samlede forbruk er høyere enn 5 000 kWh per boenhet per måned. Forbruk målt av boenhetens egen strømmåler kommer i tillegg. Nettselskapet justerer støttebeløpet i tråd med eventuelle innrapporteringer.
Reguleringsmyndigheten for energi kan kreve at boligselskapet utleverer informasjon som er relevant for å vurdere om det er utbetalt for mye støtte. Reguleringsmyndigheten for energi kan kreve stans i utbetalingen av støtte eller kreve hel eller delvis tilbakebetaling av utbetalt stønad, dersom boligselskapet nekter å utlevere informasjon eller urettmessig har mottatt stønad.
Du kan finne mer informasjon på nettsidene til NVE/RME.