Vilkår for avtale om deling av overskuddsproduksjon

Forutsetning for å være en deltager i en avtale 

  • De er ikke er plusskunde eller profilavregnet 

  • De har en avtale med en kraftleverandør om kjøp av eventuell overskuddsproduksjon 

Overskuddsproduksjon: Nettselskapet kjøper ikke overskuddsproduksjon. Deltager må tegne avtale med sin strømleverandør om kjøp av overskuddsproduksjonen, eventuelt bytte til en strømleverandør som tilbyr dette. I tilfeller der eventuell nåværende strømleverandør ikke kjøper overskuddsproduksjonen. Hvis avtale mellom deltager og strømleverandør om kjøp av overskuddsproduksjonen ikke foreligger innen 14 dager etter avtalen trer i kraft, vil Elhub flytte kunden over på nettselskapets leveringsplikt. Kunder på leveringsplikt kompenseres ikke for overskuddsproduksjon, disse vil dermed ikke motta økonomisk oppgjør for eventuell overskuddsproduksjon. 

Noe tid må påberegnes før forespørselen er ferdig behandlet, normalt er den behandlet innen to uker. 

Endringer 

Hvis en deltager river/fjerner anlegget/måleren vil dette tas ut av avtalen av nettselskapet. Andelen som er tildelt anlegget som rives vil bli jevnt omfordelt til de andre deltagerne. Ved ønske om endring av fordeling kan avtaleansvarlig endre dette på Min side. 

Hvis et anlegg blir stengt (for eksempel ved manglende kunde) så vil avtalen løpe uendret og andel av produksjonen bestå.