Flytte strømkabel på tomten

Har du en strømkabel i bakken som kommer i konflikt når du skal bygge eller grave på tomten din?

Du som grunneier ønsker at vårt nett på din eiendom flyttes. Vi har i utgangspunktet rett til å la nettanlegg være slik som det er så lenge det holdes i forskriftsmessig stand. 

Du mottar et kostnadsoverslag for materialer og arbeidet som må til for å flytte kabel/skjøte kabel.

Dersom tiltaket berører dine naboer, må du også kontakte disse og få godkjenning av tiltaket. Husk alltid å bestille kabelpåvisning før du graver.

Priseksempel

Ny platting skal oppføres der eksisterende stikkledning inn til bolig ligger i dag. Kabel må skjøtes inn til nytt inntak.

Inkluderer:

  • Frakobling av eksisterende kabel.

  • Skjøt og ny kabel med rør inn til nytt inntak.

    Estimert kostnad: ca. kr 30 000 + merverdiavgift.

Det kan komme andre kostnader i tillegg som ikke kommer frem i eksemplet over. Prisen vil variere noe ut ifra område og kompleksitet.

Inkluderer ikke:

  • Grunnarbeider, graving av trase for ny kabel.


Fremgangsmåte

  1. Undersøk om kabelen på tomten er Elvias eller om det er annen infrastruktur. Dette gjøres via kabelpåvisning og du må aldri grave før du har hatt kabelpåvisning.

  2. Hvis de som har utført kabelpåvisningen mener at dette er Elvias kabel, kan du henvende deg til oss med forslag til hvordan dette skjøtes om i ny trasé. Skissere på et situasjonskart over din eiendom hvor kabelen går og ny ønsket trasé. 

  3. Ta kontakt med oss via skjema og vi vil etter hvert ta kontakt med deg.