Nettleiepriser for bedrifter og næring

Ny nettleie fra 1. januar 2022 er bestemt av nasjonale myndigheter, slik at forbrukerne og bedriftene skal bruke strøm smartere og dermed redusere behovet for kostbare utbygginger av kraftnettet.

Både privatpersoner og bedrifter og næringer med et årsforbruk under 100.000 kWh går inn i samme type modell, som kjennetegnes av at fastleddet har ulike pristrinn basert på effektbruken deres, og at energileddet er lavere i helgen og på hverdager fra kl. 22-06.

Fastleddet

Fastleddet vil ha ulike pristrinn avhengig av bedriftens samtidige bruk av strøm, det vi kaller effektbruken. Hvilket trinn bedriften din havner på bestemmes av den timen dere brukte mest strøm sist måned (timesmaksbruken deres).

Tabellen viser forbruksintervallene for hvert trinn, og tilhørende pris (ekskl. alle avgifter, men inkludert Enova-påslag i fastleddet på 800 kroner pr. år).

Trinn

Trinn 1: 0-2 kW

Fastledd (kroner per måned)*

171 kr

Trinn 2: 2-5 kW

Fastledd (kroner per måned)*

219 kr

Trinn 3: 5-10 kW

Fastledd (kroner per måned)*

291 kr

Trinn 4: 10-15 kW

Fastledd (kroner per måned)*

367 kr

Trinn 5: 15-20 kW

Fastledd (kroner per måned)*

443 kr

Trinn 6: 20-25 kW

Fastledd (kroner per måned)*

519 kr

Trinn 7: 25-50 kW

Fastledd (kroner per måned)*

1.067 kr

Trinn 8: 50-75 kW

Fastledd (kroner per måned)*

1.443 kr

Trinn 9: 75-100 kW

Fastledd (kroner per måned)*

1.819 kr

Trinn 10: Over 100 kW

Fastledd (kroner per måned)*

3.411 kr

* Inkludert Enova-påslag med 800 kroner i året, ellers ekskl. alle avgifter. 

Hvis bedriften bruker rundt 20.000 kWh i året, vil dere sannsynligvis befinne dere mellom trinn 1 og 4. For å finne ut hvilket trinn bedriften din normalt sett vil ligge, anbefaler vi å laste ned Elvia-appen eller bruke Min side. Der finner dere detaljert forbruksinformasjon ned på timesnivå.

Er det kanskje noen få enkelttimer hver måned som trekker timesmaksbruken opp? Da kan det være fornuftig å se om noe av dette forbruket kan spres til timene rundt.

For bedrifter som bruker elektrisk oppvarming vil det være naturlig å stige et nivå eller to om vinteren.

Som man ser av tabellen er prisforskjellen mellom de første trinnene stort sett ca. 80 kroner, tilsvarende en årskostnad på rundt 1.000 kroner før avgifter. Fra og med trinn 7 er intervallene mye større, og prisforskjellene likeså. Har man et timesmaksbruk på rundt 25 kW er det altså mye å spare på å være bevisst bedriftens samtidige bruk.

Energileddet

Også energileddet blir nytt fra 1. januar 2022. Mange bedriftskunder er vant til at energileddet er lavere om sommeren enn om vinteren, og med ny nettleie blir det slik for alle.

Nytt er imidlertid at energileddet også vil variere gjennom uken. Fra 1. januar betaler dere mindre pr. kilowattime i helgen og fra kl. 22-06 på ukedagene.  Husk at dere alltid må ha elektriske apparater under oppsyn når de er i bruk.

Dette er pristabellen for energileddet fra 1. januar 2022. Vi definerer dag som kl. 06-22 og natt som kl. 22-06:

Energiledd

Vinter (november-mars)

Dag ☀️

23,45* øre/kWh

Natt/helg 🌜

13,47* øre/kWh

Sommer (april-oktober)

Dag ☀️

13,45* øre/kWh

Natt/helg 🌜

8,47* øre/kWh

* Ekskl. alle avgifter

Som tabellen viser er prisforskjellen mellom dag og helg/natt 10 øre pr. kWh om vinteren, og 5 øre pr. kWh om sommeren, før avgifter.

For noen bedrifter og næringer vil endringen i energileddet slå heldig ut, for andre mer uheldig. Bedrifter og næringer med «normal» kontor-/åpningstid kan fort tenke at det er vanskelig å flytte noe forbruk. Men tenk igjennom strømbruket deres – kanskje er det likevel noe som kan endres?

Husk alltid brannvernreglene og at elektriske apparater skal brukes under oppsyn.

Flere muligheter

For bedrifter og næringer som ikke har «normal» kontortid, som restauranter, barer eller bakerier med aktivitet på kveld/helg/natt, vil ny nettleie kunne slå gunstig ut. Det samme gjelder for bedrifter og næringer med elbiler – de kan nå lades billigere om natten (forutsatt godkjent ladeutstyr montert av fagfolk). Er man ekstra oppmerksom, er det mulig å redusere ladehastigheten slik at man ikke får for høy timesmaksbruk.

Et annet eksempel på mulig tilpasning:

En bedrift eller næring har ansatte som gjerne kommer på jobb i 07-08-tiden om morgenen. I disse timene er strømforbruket høyt, fordi lokalene varmes opp, noen begynner å lade elbilen, syklistene dusjer, kaffetrakteren går, oppvaskmaskinen kjører en runde og alle maskiner/apparater settes i sving.

Kan det da være fornuftig å begynne oppvarmingen av lokalene tidligere, kanskje kl. 05.30? Og kan man be de ansatte lade elbil litt senere, og på skift? Forholdsvis små grep kan bidra til både lavere fastledd og energiledd i den nye nettleiemodellen.