Nettleiepriser og effekttariff for bedrifter med årsforbruk over 100.000 kWh

Nettleieprisen dekker blant annet kostnadene for √• transportere str√łmmen til din bedrift, og inkluderer drift, vedlikehold, utbygging og offentlige avgifter.

Det du betaler i nettleie best√•r av flere deler ‚Äď en fast og to variable deler samt avgifter til staten:¬†

  • Den faste kostnaden¬†er en avtale som gir deg tilgang til str√łm.¬†Dette er et √•rlig fastledd som skal dekke kostnadene tilknyttet driften av str√łmnettet.¬†

  • Den variable kostnaden¬†henger sammen med str√łmforbruket ditt, og kalles ogs√• energileddet.¬†Du betaler en liten sum i leie av str√łmnettet for hver kilowattime du bruker.¬†

  • Effektleddet¬†kommer i tillegg til den faste og variable kostnaden, og avregnes etter anleggets h√łyeste effektuttak per kalenderm√•ned.

  • De statlige avgiftene¬†omfatter en lovp√•lagt innbetaling til energifondet Enova, forbruksavgift (elavgift) og merverdiavgift.

Str√łmprisen kommer i tillegg til nettleien.¬†

Priser på nettleie for bedriftskunder

Samtlige nettleiepriser nedenfor er oppgitt eksklusiv merverdiavgift (25 %) og eksklusiv avgift på elektrisk kraft, men inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 800 kroner per år per målepunkt-ID. Dette påslaget inngår i fastleddet i tariffene. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Prisene gjelder fra 1. januar 2022.

Effekttariff (timesmålte anlegg)

Fastledd

Lavspenning

400 kr/mnd

H√łyspenning

900 kr/mnd

Effektledd* vinter 
(november-mars)

Lavspenning

85 kr/kW/mnd

H√łyspenning

70 kr/kW/mnd

Effektledd* sommer 

(april-oktober)

Lavspenning

36 kr/kW/mnd

H√łyspenning

27 kr/kW/mnd

Energiledd vinter 

(november-mars)

Lavspenning

7,9 √łre/kWh

H√łyspenning

3,8 √łre/kWh

Energiledd sommer 

(april-oktober)

Lavspenning

4,25 √łre/kWh

H√łyspenning

2,2 √łre/kWh

*) Effektleddet avregnes etter anleggets h√łyeste effektuttak per kalenderm√•ned.

Hvem gjelder effekttariffen for?

Lavspenning
Ved ordin√¶r overf√łring og lavspenning tilknytning gjelder effektavregningen alle anlegg med forventet √•rsforbruk over 100.000 kWh.

H√łyspenning
Ved ordin√¶r overf√łring og h√łyspenning tilknytning avregnes alle anlegg etter effekttariff.


Mer informasjon om effekttariff

Tariffene har ulik prising i periodene vinter (januar, februar, mars, november og desember) og sommer (april til og med oktober).

Elvias effekttariffer for timem√•lte anlegg har en vinterdominert prising. Dette for √• gjenspeile at kraftnettet m√• bygges ut for √• t√•le forbrukstoppene om vinteren samt at kostnadene ved √• bygge nett i stor grad bestemmes av disse toppene. Hvis du reduserer ditt maksimalforbruk i vinterperioden vil det raskt gi utslag i lavere regning. Du kan redusere maksimalforbruket ditt ved √• fordele forbruket s√• jevnt som mulig gjennom d√łgnet de dagene du har h√łyest forbruk.