Slik kan du lokalisere apparater med jordfeil

Har du noen gang fått støt når du har tatt på kaffetrakteren, brødristeren eller andre elektriske apparater? Det må du ta på alvor, da det kan være tegn på jordfeil.

Begrepet jordfeil brukes om isolasjonssvikt eller feil i utstyr eller elektriske anlegg. Jordfeilen oppstår når metalliske deler og overflater kommer i kontakt med strømførende deler, og kan gi skadelige støt på mennesker og dyr.

Les også: Dette må du vite om jordfeil.

Typiske apparater med jordfeil

Hvis jordfeilen oppstår i elektriske apparater er feilen kun til stede når apparatet er i bruk – en periodisk jordfeil. Når jordfeilen kommer og går, blir det vanskelig å finne kilden. Får du støt eller merker at det kiler litt når du tar på apparatene, kan det være tegn på jordfeil. Du kan også merke samme faresignal ved berøring av vasker eller kraner.

Vær oppmerksom på disse apparatene:

 • Kaffetrakter

 • Vaskemaskin

 • Komfyr

 • Fryser

 • Brødrister

 • Varmtvannsbereder

Jordfeilbryter redder liv

Jordfeilen kan også være permanent, og vil da typisk gjelde det elektriske anlegget ditt eller tilknyttet utstyr. Da kan ledninger og kabler bli strømførende, og det sier kanskje seg selv at det kan være livsfarlig. Jordfeil kan også oppstå i varmekabler, og vær obs på at faren for berøring er aller størst i våtrom og utendørs. Dette er fordi strømmen her finner en enkel forbindelse gjennom vann til jord.

Den beste beskyttelsen mot jordfeil får du ved bruk av jordfeilbrytere som automatisk kobler ut strømmen ved en feil. En jordfeilbryter reagerer så raskt at du ikke skal merke strøm når du tar på det ødelagte apparatet eller utstyret. Slik kan en jordfeilbryter faktisk bidra til å redde liv.

Dette gjør du om jordfeilbryteren slår seg ut

Forsøk å lokalisere apparatet med jordfeil på denne måten:

 • Gå til sikringsskapet og slå av alle sikringer, med unntak av hovedsikringen – også kalt overbelastningsvernet.

 • Slå inn jordfeilbryteren igjen.

 • Koble deretter på en og en sikringskurs til jordfeilbryteren slår seg ut på nytt. Da har du funnet kursen som har jordfeil.

 • Skru av sikringskursen med feil, og slå på jordfeilbryteren nok en gang.

 • Inne kan du slå av alle brytere og trekke ut alle støpsler som er koblet til denne kursen. Dette gjelder alle tilknyttede apparater og skjøteledninger, i tillegg til lamper, varmekabler, varmeovner og lignende. Slå deretter sikringen på igjen.

 • Koble til og skru på et og et apparat til det oppstår feil, og du har funnet apparatet som er årsaken til jordfeilen. La apparatet stå frakoblet, og ikke bruk det før feilen er utbedret.

Hvis du fremdeles ikke finner årsaken til hvorfor jordfeilbryteren slår seg ut, ligger feilen mest sannsynlig i det elektriske anlegget. Kontakt en godkjent elektriker så fort som mulig, for å få lokalisert og rettet opp i feilen. Du kan også melde fra om jordfeil her.

Du er selv ansvarlig

Selv om det er nettselskapet som eier og er ansvarlig for strømnettet frem til boligen din, er det du selv som har ansvar for at den elektriske installasjonen er i forskriftsmessig i stand.

I verste fall kan jordfeil føre til livsfarlige støt eller brann hjemme hos deg selv, i tillegg til i andre elektriske anlegg i nabolaget. Det er derfor viktig at du tar tak i problemet med én eneste gang.

Her har du 10 tips til et elsikkert hjem.

sikringsskap. Foto

Slik sjekker du om du har feil på det elektriske anlegget

Det er du selv som har ansvaret for at det elektriske anlegget ditt er i forskriftsmessig stand. Derfor bør anlegget sjekkes regelmessig av profesjonelle aktører, men det er også mye du kan sjekke selv.

Jordfeil kan gi støt via kaffemaskinen.

Dette bør du vite om jordfeil

Jordfeil kan være farligere enn du kanskje tror, da det kan føre til både livsfarlige støt eller brann. Ikke bare hos deg, men også i andre elektriske anlegg i nabolaget ditt.

Sikringsskap. Foto

Vedlikehold av strøm: Dette må du gjøre selv

Når sjekket du sist tilstanden på sikringsskapet eller på det elektriske utstyret ditt? Strømmen hjemme hos deg selv krever nemlig noe vedlikehold av deg.