Vedlikehold av strøm: Dette må du gjøre selv

Når sjekket du sist tilstanden på sikringsskapet eller på det elektriske utstyret ditt? Strømmen hjemme hos deg selv krever nemlig noe vedlikehold av deg.

Så lenge strømmen tilsynelatende fungerer som den skal, tar man gjerne for gitt at ting også er som de skal. Men det stemmer ikke alltid. Omkring halvparten av boligbrannene i Norge skyldes feil på det elektriske anlegget eller feil bruk og dårlig vedlikehold av elektriske apparater. Hvordan er det hjemme hos deg?

Egenkontrollen i regi av elsikkerhetsportalen.no består av 15 punkter, hvor du skal velge mellom ulike svaralternativer. Det lønner seg å gjennomføre hele egenkontrollen hvert år for å være på den sikre siden. Ta egenkontrollen også kalt "elsjekken" på Elsikkerhetsportalen.

Sjekk sikringsskapet først

Sikringsskapet er selve hjertet i boligens elektriske anlegg, og må vedlikeholdes for å unngå at eventuelle feil utvikler seg til å bli en brannfelle. Som boligeier har du dessuten ansvar for at det elektriske anlegget er i orden.

Forventet levetid på elektriske anlegg er rundt 30 år, og etter dette må du regne med vedlikehold i form av utskiftninger og reparasjoner.  Gamle skrusikringer bør byttes ut med jordfeilautomat, som er mer nøyaktig og reagerer raskere på overforbruk og jordfeil.

Går sikringen ofte, uten at du vet hvorfor? Er det noen lyspærer som blinker eller gnistrer det når du setter støpselet i stikkontakten? Det kan bety at anlegget ditt ikke tåler belastningen. I mange tilfeller kan det gå ut på dato lenge før det har gått 30 år, fordi sikringsskapet er underdimensjonert for dagens strømforbruk. 

Bruk sansene når du undersøker sikringsskapet. Se etter om isolasjonen på strømledere eller plast er smeltet, og kjenn om sikringene er varme. Det skal heller ikke lukte svidd. Sjekk at sikringsskapet er utstyrt med en jordfeilbryter, i tillegg anbefales et overspenningsvern som beskytter mot overspenning som kan føre til ødelagt utstyr og fare for brann.

Oppdager du et eller flere av disse faretegnene må du kontakte en godkjent elektriker som er oppført i Elvirksomhetsregisteret for en ordentlig kontroll og utskiftning der det er behov. 

Vedlikehold av elektrisk utstyr

Alle elektriske apparater du kobler til strøm utgjør en viss fare, og hvis du slurver med vedlikehold er risikoen enda større. 

Med disse huskereglene kommer du langt:

  • Følg alltid bruksanvisningen til hvert enkelt apparat, både når det gjelder bruk og vedlikehold. 

  • Apparater skal kun brukes til det formålet de er tiltenkt – og overlat helst reparasjoner til de som kan det. 

  • Vær nøye med rengjøring av apparater. Sørg for å fjerne støv fra luftekanaler og rundt skjøteledninger og stikkontakter, men vær forsiktig med bruk av vann. Husk at luftekanaler heller ikke skal dekkes til. Elektriske ovner bør støvtørkes regelmessig for å unngå at det tar fyr.

  • Skjøteledninger er blant det folk flest bruker feil. Ledningen skal være skadefri og du må unngå å seriekoble flere med hverandre. Apparater med høy effekt kan føre til overbelastning og varmgang i skjøteledningen og skal heller kobles rett i uttaket på veggen. 

  • Undersøk både apparater og ledninger og se etter skade, varme og misfarging. Det er tegn på at det er noe galt, og de bør alltid byttes ut. 

Er du usikker på eventuelle feil du finner, er det smart å få fagfolk til å undersøke problemet.

Her kan du lese flere tips til hvordan du får et elsikkert hjem. 

Strømnettet må også vedlikeholdes

Jobben du gjør med å vedlikeholde sikringsskapet og strømførende apparater hjemme hos deg selv, er viktig. Men også utenfor hjemmet ditt utføres kontinuerlig med vedlikeholdsarbeid for at du i det hele tatt skal ha strøm tilgjengelig.  

Som nettselskap har Elvia ansvar for å vedlikeholde selve strømnettet i ditt område, og sørge for at du får en jevn forsyning med strøm til boligen din. Noe av nettleien du betaler går til nettopp drift og vedlikehold av strømnettet, som blant annet bidrar til færre strømbrudd. 

Nødvendig arbeid på strømnettet inkluderer trefelling, jevnlig rydding og arbeid nær strømlinjene, og kan kreve kortvarige og planlagte utkoblinger i nærheten av deg. Det vil du i så fall få beskjed om. 

Hånd steker mat i panne på komfyr.

10 tips til et elsikkert hjem

Du kan ha flere brannfeller hjemme uten å være klar over det. Her er tipsene som gir deg en tryggere hverdag i et elsikkert hjem.

sikringsskap. Foto

Slik sjekker du om du har feil på det elektriske anlegget

Det er du selv som har ansvaret for at det elektriske anlegget ditt er i forskriftsmessig stand. Derfor bør anlegget sjekkes regelmessig av profesjonelle aktører, men det er også mye du kan sjekke selv.