Elvia inviterte ASKO til et samarbeidsprosjekt om fleksibilitet

Fleksibilitet er et viktig tema for oss i Elvia. Strømforbruket i Norge har aldri vært høyere enn det er nå, og folk får stadig flere «dingser» som kobles til strømnettet, som for eksempel et økende antall elbil-ladere.

Vårt samfunnsoppdrag som nettselskap er å sørge for billigst mulig transport av strøm. Hvis vi ikke undersøker potensialet i fleksibilitet i strømnettet, kan vi heller ikke vite om vi løser samfunnsoppdraget vårt på en skikkelig måte.

Asko – en naturlig samarbeidspartner for Elvia

– For oss var ASKO en naturlig samarbeidspartner. De ligger lang fremme når det gjelder bærekraft og fokus på miljø, og produserer blant annet egen strøm via enorme solcellepaneler på byggene deres, sier Tor Westby Stålsett i FoU og Forretningsutvikling i Elvia.

Tor Westby Stålsett, Elvia

Tor Westby Stålsett, Elvia

Prosjektet fikk navnet Flexlab:ASKO. Hovedformålet med samarbeidsprosjektet var å teste handel med fleksibilitetsprodukter på markedsplassen NODES – altså å teste ut fleksibilitet i praksis.

– Hypotesen vår er at nettselskapene kan løse oppdraget sitt billigere og bedre måte ved å utnytte kundens evne til å justere og flytte forbruket sitt. Det er dette som kalles forbrukerfleksibilitet, forklarer Stålsett.

Solceller på taket - ASKO Vestby

(Bilde: Lars Erik Olsen/Asko)

Var ikke vanskelige å be med i prosjektet

– Da invitasjonen til å bli med i prosjektet kom fra Elvia, ble vi øyeblikkelig interesserte. Fleksibilitet er noe vi jobber mye med. Hvis man kan bruke mindre strøm, samtidig som man kutter kostnader ved hjelp av ny teknologi, så er det en fordel for alle, sier Lars Erik Olsen i ASKO.

Lars Erik Olsen, ASKO

Lars Erik Olsen, ASKO

ASKO er en stor aktør som blant annet transporterer matvarer langs veiene i Norge. Med en egen vindmøllepark i Rogaland og solcellepaneler på alle bygg, produserer ASKO nok strøm til å kunne kalle seg klimanøytrale. ASKO i Vestby har alene 30 000 kvadratmeter solcellepaneler på taket.

– Vi har eiere og en ledelse som ikke bare prater, men som også handler, sier Olsen.

Han forteller videre at det neste målet er nullutslippstransport og at de allerede har kjøpt inn flere elektriske lastebiler. ASKO jobber også med å etablere en elektrisk ferge mellom Moss og Horten, som er Norges mest trafikkerte bilferge.

– Målet er å frakte mat i trailere over fjorden utslippsfritt, sier han.

Økt innsikt rundt temaet fleksibilitet

Prosjektet Flexlab:ASKO, som nå er avsluttet, har gitt økt innsikt hos både Elvia og ASKO når det gjelder fleksibilitet. Det handler om å utvikle løsninger som kan føre til en smartere bruk av eksisterende infrastruktur i strømnettet.

– Temaet fleksibilitet er på ingen måte ferdig utforsket. Vi kommer til å jobbe videre med både kompetanseutvikling og pilotering innenfor denne tematikken, avslutter Tor Westby Stålsett i Elvia.

Dame som setter i lyspære. Foto

Forbruk og sparing

De aller fleste bruker strøm hjemme hos seg selv uten å tenke noe særlig over forbruket. Men med stadig flere apparater og elektroniske dingser rundt oss kan det lønne seg å være bevisst på husholdningens strømforbruk.