Slik produserer du din egen strøm

Er du nysgjerrig på mulighetene for å kunne varme huset og lade elbilen med egenprodusert strøm? Nettkunder som både forbruker og produserer elektrisitet kaller vi plusskunder.

Stadig flere ser fordelene av å produsere egen strøm. Den vanligste produksjonskilden for privatpersoner er et solcelleanlegg som omdanner solenergi til elektrisk energi. Det gir deg muligheten til å produsere din egen bærekraftige strøm i mange tiår fremover, som kommer både deg og miljøet til gode. 

Slik går du frem for å produsere strøm

For å kunne selge overskuddsstrømmen tilbake til strømleverandøren, må du først bli det vi i kraftbransjen kaller Plusskunde eller Prosument. Det er betegnelsen på kunder med egen produksjonsenhet og som bruker egenprodusert strøm til delvis å dekke eget forbruk. 

Dette gjør du for å bli Plusskunde eller Prosument: 

  1. Start med å kontakte en godkjent elektroinstallatør for å finne ut om huset eller hytta i det hele tatt kan brukes til solenergiproduksjon.

  2. Forhør deg med kommunen din om du kanskje må ha tillatelse til å installere solcelleanlegg.

  3. Kontakt en solcelleleverandør.

  4. Produksjonsanlegg er meldepliktige. Du må derfor få installatøren til å melde det nye anlegget inn til Elvia, som må godkjenne søknaden før det kan settes i drift.

  5. Elvia sjekker om anlegget ditt oppfyller de tekniske kravene for å bli plusskunde og sender svaret til din installatør.

  6. Dersom anlegget oppfyller kravene, og strømnettet er klart for å ta i mot overskuddsproduksjon, så godkjennes anlegget.

  7. Produksjonsstart regnes fra den datoen anlegget ferdigmeldes, og dette er det din installatør som er ansvarlig for.

Dersom det nye anlegget settes i drift før det er godkjent av Elvia, kan du bli erstatningsansvarlig for eventuelle skader som kan oppstå. 

De tekniske kravene sikrer at plusskunde- eller prosumentanlegget ikke bidrar til redusert spenningskvalitet i distribusjonsnettet. Av sikkerhetsmessige årsaker skal anlegget kobles automatisk ut ved strømstans i distribusjonsnettet og må bli liggende utkoblet inntil normal strømforsyning er opprettet igjen.

Det er ditt ansvar som plusskunde eller prosument, i samarbeid med installatør, å sørge for at anlegget tilfredsstiller kravene.

Du kan selge overskuddsstrømmen

Et solcelleanlegg er stort sett vedlikeholdsfritt og har en levetid på 25-30 år. På sikt er det derfor en god investering som øker både verdien og energimerkingen på boligen din. Du slipper i tillegg å betale nettleie og avgifter på strøm du produserer selv. 

Med et solcelleanlegg på taket kan du forsyne deg selv med strøm i store deler av året. Hvor mye strøm du produserer kommer an på solforholdene der du bor. I perioder med mye sol er det stor sannsynlighet for at du produserer mer strøm enn du bruker – og da kan du selge den tilbake til strømleverandøren din. Du må selv kontakte en strømleverandør for avtale om salg av overskuddsstrøm.

Skal du selge overskuddsstrøm må du ha installert en ny strømmåler, en AMS-måler. Husk at du selv må tegne avtale med en strømleverandør om salg av overskuddsproduksjon. Vær oppmerksom på at ikke alle strømleverandører betaler for overskuddsstrøm.

Støtteordninger

Det finnes ulike støtteordninger, blant annet fra Enova. Sjekk også om kommunen din har tilsvarende tilbud. Trenger du dokumentasjon fra Elvia i forbindelse med en støttesøknad? Bestill prosument- eller plusskundeerklæring her.

Ordningen i praksis

Svingninger i solforholdene her til lands vil gjøre at mengden strøm du produserer vil variere. Dersom du produserer mindre strøm enn du bruker, kjøper du det du trenger fra strømleverandøren og betaler nettleie for transporten.

I perioder der du produserer mer strøm enn til eget forbruk, mates overskuddsproduksjonen inn i nettleverandørens distribusjonsnett. Du som plusskunde eller prosument må selv inngå en avtale med en strømleverandør om kjøp av denne overskuddsproduksjonen. I tillegg vil plusskunder og prosumenter i Elvias område bli godtgjort for overskuddsproduksjonens bidrag til reduserte nettap.

Pris - kompensasjon for redusert nettap

Priser for produksjon/innmating inn på Elvias distribusjonsnett.

Energiledd

Produksjon/innmatning

Energi
øre/kWh

ekskl. mva

-5,00

Prosumenter med anlegg som leverer innmating til nettet på mer enn 100 kWh i løpet av en time skal avregnes for et ekstra tariffledd kalt «Fastledd for innmating». Dette tariffleddet avregnes ut fra produksjonskildens «midlere årsproduksjon», det vil si gjennomsnittlig årlig innmating til nettet.

For ytterligere informasjon om priser og betingelser se egne tariffblader her.

Ofte stilte spørsmål og svar

Ja, det kan du! Stadig flere ser fordelene av å produsere egen strøm. Den vanligste produksjonskilden for privatpersoner er et solcelleanlegg som omdanner solenergi til elektrisk energi. Det gir deg muligheten til å produsere din egen bærekraftige strøm i mange tiår fremover, som kommer både deg og miljøet til gode.

Ja, du kan selge overskuddsstrømmen du produserer. Overskuddsstrømmen må du selge til en strømleverandør, Elvia har ingen avtale om kjøp av overskuddsstrøm. Når du har fått på plass solcellepanel er det derfor viktig at du inngår en avtale med din strømleverandør om kjøp av overskuddsstrøm.

Hvis du trenger bekreftelse på at du er plusskunde, i forbindelse med at du skal søke støtte fra Enova eller av andre årsaker kan du bestille plusskunde bekreftelse fra Elvia her.

AMS-måler

AMS-måler: Dette må du vite

Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Justere temperatur på panelovn. Foto

Hvordan spare strøm?

Kunne du tenke deg å kutte ned på strømregningen? Her er våre 6 beste tips for å spare strøm gjennom hele året.