Elvia vant gjev innovasjonspris

Piloten «Nettstøtte fra hjelpsomme varmtvannsberedere» vant Smartgridsenterets innovasjonspris for 2022. Prisen ble utdelt på Smartgridkonferansen i Trondheim 13. september.

- På vegne av prosjektet er jeg svært stolt av at Elvia har vunnet en så gjev pris. Piloten er ett av flere FoU-prosjekter som Elvia har innen fleksibilitet og det vi kaller ENØK 2.0. Det er også et godt eksempel på utviklingssamarbeid med leverandører og samarbeidet med OSO har vært uvurderlig, sier prosjektleder Alf Inge Kraglund Tunheim i Elvia.

Fra venstre Bjørn Viljugren og Åshild Vatne, Elvia, Stein Arne Riis, OSO, Alf Inge Tunheim og Anne Nysæther fra Elvia.


Elvia ønsker å fordele sine kunders strømforbruk utover døgnet for å unngå forbrukstopper og sikre mer stabilt nett. Nettutbygging er en kostbar løsning for utfordringer som opptrer i korte perioder av gangen. En mer kosteffektiv løsning kan være å bruke nettet mer fleksibelt i samspill med kundene. Dette vil være besparende både for kunden, samfunnet og selskapet.

- Elektrifisering av samfunnet er et sentralt klimatiltak, men det kan også utfordre kapasiteten i strømnettet. Vi merker stor pågang i antall tilknytningssaker som følge av at mange selskaper nå trenger mer strøm til ulike formål. Derfor er forskning og utvikling veldig viktig for oss i Elvia. Sammen med alle de andre nettselskapene skal vi finne nye og smartere måter å møte fremtidens behov på, sier administrerende direktør i Elvia.

Prosjektet Elvia jobber med nå er en del av IDE-prosjektet (Intelligent Distribusjon av Elektrisitet) som ledes av Smartgrid-senteret på tvers av flere nettselskaper og støttes av Enova.

Bra for kunden og bra for nettselskapet
I prosjektet for forbrukerfleksibilitet, har Elvia sett på varmtvannsberedere som mulige fleksibilitetsløsninger. Berederne i piloten på Biri og Sjusjøen måler lokal spenning i sin strømforsyning, og kan slik tilpasse seg når det er stor belastning i nabolaget.

Pilotløsningen har allerede vist seg å være kostnadseffektiv. Tilgjengelig kapasitet i nettet har økt med rundt 10 prosent og kundene spart over 150 kroner måneden på strømkostnadene. Varmtvannsberederleverandører kan nå tilby styringsenhet på sine beredere og dette er nå i salg hos flere forhandlere. Varmtvannsberederen kobles kun ut dersom kunden har nok oppvarmet varmt vann og løsningen sikrer trygg vannkvalitet.

- Takk til Elvia og deltakende kunder for muligheten til å være med på denne reisen. Gjennom dette samarbeidet har prosjektet fått vist frem nytteverdier og skaleringspotensialet varmtvannsberedere har, sier Stein Arne Riis, produktansvalig i OSO.

Godt samarbeid og mye nyttig erfaringsutveksling

- I gjennomføringen av et så omfattende prosjekt har vi hentet masse nyttig erfaring fra andre liknende FoU prosjekter i andre nettselskaper. Vi har også hatt stor nytte av denne erfaringen OSO Energy hadde med seg inn i piloten, både når det gjelder teknologi- og produktutvikling, avslutter prosjektleder Alf Inge Kraglund Tunheim i Elvia.

Vinterbilde fra Sjusjøen. Foto

Nye varmtvannsberedere reduserer risikoen for overbelastning i strømnettet på Sjusjøen

Når hytteeierne på Sjusjøen ankommer hyttene sine fredag ettermiddag, skrur på varmeovner og lader elbilene sine, nærmer strømnettet i området seg faretruende grensen for overbelastning.

To menn og stort batteri. Foto

Vi tester batterier i strømnettet

Elvia har i samarbeid med batterileverandøren Pixii installert to frittstående batteriskap i det lavspente fordelingsnettet på Sjusjøen. Installasjonen inngår i pilotprosjektet Intelligent distribusjon av elektrisitet (IDE), hvor man tester batteriteknologi i områder hvor det erfaringsvis kan oppstå forsyningsproblemer i høylastperioder.

Varmtvannsbereder. Foto

Smarte varmtvannsberedere reduserer ressursbruken

Elvia og OSO har de siste par årene samarbeidet tett om å utvikle løsninger som kan bidra både til lavere strømregninger for kundene og bedre utnyttelse av strømnettet.