Jobber du nær linjer eller strømkabler?

Nå er det en travel tid for både landbruk og skogsdrift, og dermed risikofylt når det gjelder ulykker og skader på strømførende kabler og linjer.

Viktig å sjekke avstander

All aktivitet nær høyspenningslinjer og kabler kan være livsfarlig, i tillegg til at det kan medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker en eventuell skade. Det er mange som ikke er klar over at de har erstatningsansvar i slike tilfeller.  

Vær oppmerksom når du arbeider nær strømnettet med store maskiner.

Dette må du være oppmerksom på

 • Strømlinjene kan ha sunket siden sist du kjørte under de

 • Nytt utstyr og maskiner kan være høyere enn det gamle

 • Ved kjøring i områder med gjørme kan du rive opp kabler i bakken

 • Åpne luker kan gjøre kjøretøyet høyere

 • Du kjører et annet sted enn tidligere - sjekk avstander!

 • Det er ikke lov å lagre tømmer, masser eller redskap nær eller under høyspenningslinjer

Du har erstatningsansvar

Skader på Elvias infrastruktur kan medføre erstatningsansvar for skadevolder. De typiske kostnadene inkluderer utrykning- og reparasjonskostnader, samt kostnader som følge av brudd i strømleveransen (KILE). En liten skade kan fort bli veldig kostbar. Erstatningskrav fra Elvia varierer fra 30 000 til 200 000 kroner. Sett deg derfor grundig inn i hvilke forpliktelser du har som ansvarlig for arbeidet, selv om det er på din egen eiendom.

Linjer og kabler kan være livsfarlig

Årlig ser vi i Elvia flere hendelser, som fører til både strømbrudd og i verste fall alvorlige personskader. Dette understreker viktigheten av å være oppmerksom på risikoen og gjøre sikkerhetstiltak før man starter arbeidet i nærheten av strømnettet. 

Anleggs- og skogsmaskiner, transport, heise- og løfteoppdrag

Arbeider du med jordbruksmaskiner, anleggsmaskiner, skogsmaskiner eller andre redskaper som krever stor, fri høyde, må du undersøke om det finnes høyspenningslinjer i nærheten av arbeidsstedet. Skal du arbeide nærmere enn 30 meter fra linjen, må du kontakte Elvia på forhånd.

Trefelling

Anleggsoppdrag eller trefelling i nærheten av høyspenningslinjer skal foregå på en slik måte at farlige situasjoner ikke oppstår. 

Ta kontakt med oss hvis du skal felle trær nær Elvias høyspenningslinjer. Vi gir deg råd og vil sørge for at arbeidet kan utføres på en sikker måte, slik at skade ikke oppstår på personer eller anlegg. Trenger du hjelp til å felle trær kan du lese mer og sende forespørsel her.

Det er ikke lov å lagre tømmer, masser eller redskap nær eller under høyspenningslinjer.

Gjør dette hvis uhellet er ute

Kommer kjøretøy i berøring med en høyspenningslinje skal du omgående:

 • Varsle driftssentralen så raskt som mulig, Oslo/Viken: 22 44 10 40, Innlandet: 61 28 88 58

 • Sørge for at ingen kommer i nærheten av eller i berøring med kjøretøyet.

 • Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er slått av.

Dersom du på grunn av brann må forlate kjøretøyet:

 1. Unngå kontakt med kjøretøy og jord (bakken) samtidig.

 2. Hopp ned på bakken med bena godt samlet.

 3. Fjern deg fra kjøretøyet ved å hinke eller gå med korte skritt.