Trefelling og beskjæring i hagen

Skal du beskjære busker og trær på egen eiendom? Da er det viktig at du først sjekker avstanden til strømførende linjer i nærheten. Skulle du være så uheldig å skade en linje, kan det være livsfarlig. Det kan også bli dyrt for deg.

Skal du felle trær i hagen selv?

Som grunneier har du sikkert et ønske om hvordan du vil ha det rundt deg, og derfor selv stå for beskjæring av busker og felling av trær, enten det er frukttrær eller andre trær.

beskjæring av tre.Foto

Hvis du skader våre linjer, blir du erstatningsansvarlig.

Før du starter bør du sette deg grundig inn i hvor det er strømledninger og andre elektriske installasjoner på eiendommen din.

Husk at du er ansvarlig for både din egen sikkerhet og for at trefellingen ikke skader våre linjer. Dersom du ønsker profesjonell hjelp til trefelling, kan du kontakte en av våre samarbeidspartnere innen trefelling og linjerydding. Les mer om trefelling og beskjæring her.

Vær oppmerksom på at du kanskje må ha tillatelse fra kommunen og eventuelt andre før du setter i gang.

Du har erstatningsansvar

Dersom du er uheldig og skader våre linjer vil du bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene for strømbruddet og påfølgende feilretting.  Her kan du lese mer om erstatningsansvar. Vi anbefaler at du tar kontakt med en profesjonell aktør som kjenner avstandskravene når du skal utføre slikt arbeid.

Video kan ikke vises

Du må godta bruk av funksjonelle cookies for å kunne spille av video.

Hvis uhellet er ute

Hvis uhellet skulle være ute og treet faller på strømlinjen, er det strømførende og til fare for alle i en radius på 40 meter. Gå unna, hold avstand og ring vår driftssentral på telefon 22 44 10 40.

Tenk deg om før du planter

Vi anbefaler at du ikke planter trær og prydbusker som kan komme i konflikt med våre anlegg. Da unngår vi kraftige beskjæringer ved linjene og mye hogstavfall som grunneier selv må rydde unna etter at vi har utført linjerydding.

Hagebusk. Foto

Unngå å plante vekster som kan vokse opp i strømledningene våre.

Vær oppmerksom på at slyngplanter i nærheten av stolper og barduner blir fjernet når vi linjerydder for at vi skal ha fri tilgang til alle stolper.

Ofte stilte spørsmål og svar

Fyll inn dette skjemaet for å sende en forespørsel om trefelling. Våre samarbeidspartnere drar på befaring og avgjør om dette dekkes av Elvia eller ikke.

Hvis det er Elvias interesse å felle treet, betaler Elvia for trefellingen i sin helhet. Er det derimot i grunneiers interesse å felle treet, må grunneier betale kostnadene.

Våre samarbeidspartnere befarer oppdraget og avgjør hvem som skal dekke kostnadene. Noen ganger kan det tilbys en løsning hvor selve fellingen bekostes av Elvia, mens grunneier står for oppryddingen.

Elvia har ansvar for at vegetasjonen ikke bryter avstandskravene beskrevet i Forskrift om elektriske forsyningsanlegg, men det er ikke Elvias plikt å felle et hvert tre som står i nærheten av strømførende linjer.

Kun grunneier, eller en person med fullmakt fra grunneier, kan spørre om trefelling. Vedkommende må være til stede ved en eventuell trefelling.

Elvia kan ikke ta ansvar for misforståelser eller uenighet mellom grunneier og utførende entreprenør.

Hvis det er Elvias interesse å felle treet, skal Elvia rydde opp. Er det derimot i grunneiers interesse å felle treet, skal grunneier rydde opp.

Inne på egen eiendom kan du beskjære og felle trær selv, men husk at du er ansvarlig både for egen sikkerhet og for at det ikke gjøres på en slik måte at det kan være til skade for strømnettet. Vær oppmerksom på at du kanskje må ha tillatelse fra kommunen og eventuelt andre før du starter.

Skader du strømnettet, vil du kunne bli holdt erstatningsansvarlig. Slike kostnader kan være i størrelsesorden fra 10.000 kroner og oppover. Dette kommer an på omfanget av skaden.

Du står fritt til å leie inn hvem du vil, men det kan være lurt å sørge for at vedkommende har erfaring og kunnskap om slik trefelling, og ikke minst har en ansvarsforsikring som kan dekke nevnte kostnader.

Det er ikke så enkelt å se forskjell på en høyspentlinje og en lavspentlinje, men generelt sett så ligger høyspentlinjer på et horisontalt plan (stolpene ser ut som en T), mens lavspentlinjer ligger på et vertikalt plan, slik at den ene linjen går under den andre. Stolpene til en høyspentlinje skal være merket med et gult og svart skilt med en varseltrekant, hvor det står: Høyspenning. Livsfare.

Hvert år bruker vi betydelige midler, ca 100 MNOK hvert år, på å rydde unna trær langs linjene.  Hvis vi skulle ha trefallsikre linjer, måtte vi ha ryddet 30 meter på hver side av linjene, med andre ord 60-70 meter brede traseer der vi har linjer. Det er ikke forsvarlig overfor naturen eller samfunnsøkonomien.

Det er forskjell på krav om avstand mellom vegetasjon og strømførende linjer i høyspenningsnettet og lavspenningsnettet. Vi følger til enhver tid gjeldende regler og krav for å utføre denne jobben på en god og tilfredsstillende måte.