Priser og gebyrer relatert til måler

Her finner du målerrelaterte priser som stenging og gjenåpning av anlegg, frakobling og tilkobling av anlegg. Kontroll av måleutstyr, skader på måler samt utrykning og bomtur når kunde ikke er tilstede til avtalt tid.

Stenging og gjenåpning

Tabellen under viser priser for stenging og gjenåpning av anlegg når stenging skyldes manglende betaling.

Stenging og gjenåpning

Pris 

kr (inkl. mva)

2000 kr

kr (ekskl. mva)

1600 kr

Kontroll av måleutstyr

Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt jf. Standardkontrakten §5-3

Kontroll

Kontroll ute på anlegg med kalibrert utstyr

Pris

2 800 kr

Kontroll av strømmåler i laboratorium

Pris

2 800 kr

Terminal for fjernstyring av last

Prisene omfatter: Reisetid, montasje, materiell, dokumentasjon og evt. programmering ved fjernavlesning. Prisen forutsetter GSM-dekning på monteringssted. Pris på terminal og montasje: 10 650 kroner.

Bomtur

Når kunde ikke er tilstede til avtalt tid ved for eksempel avtalt tid for måleravlesning. Pris på bomtur innenfor normal arbeidstid: 1700 kroner.

Utrykning

Utrykning til kunde når kunde melder om strømbrudd og feilen ligger i kundens eget anlegg.

Utrykning

Hverdager 07.00 - 15.30

Pris

3 125 kr

Alle andre tidspunkt

Pris

5 000 kr


Skader på måler forvoldt av kunde

Reparasjon av måler etter hærverk/re-montering av kommunikasjonsmodul i AMS måler. Pris på reparasjon av måler: 2700 kroner.

Deaktivering av radiokommunikasjon

Ved inngåelse av ny nettleieavtale eller innvilget søknad om fritak for AMS-målers radiokommunikasjonsmodul på målepunkt hvor det er installert AMS-måling, blir kunden belastet med kostnad for deaktivering av radiokommunikasjon. Pris på deaktivering av radiokommunikasjon: 1700 kroner.

Kunder med tidligere innvilget søknad om fritak må betale for deaktivering av radiokommunikasjon på nye målepunkt.

Aktivering av radiokommunikasjon

Kunder med innvilget AMS-fritak som ombestemmer seg og likevel ønsker radiokommunikasjon vil få dette montert uten kostnad.

Fra- og tilkobling av anlegg

Om du har behov for en kortvarig frakobling av ditt elektriske anlegg for eksempel på grunn av bygningstekniske arbeider er det litt ulik framgangsmåte i Innlandet og i Oslo, Akershus, Østfold.

Innlandet

I Innlandet er det Elvia sine egne folk som utfører dette på bestilling. Total kostnad vil variere, basert på følgende priser. Priser er oppgitt uten mva.

Fra- og tilkobling av anlegg

Inntil to oppmøter


2 125 kr

Ekstra reisetid


25 kr per km

Nødvendig saksbehandling hos Elvia


939 kr per time

For helg og kveld/natt arbeider øker prisene med 100 prosent.   

Oslo, Akershus og Østfold

I disse områdene bestilles tjenesten direkte fra en av våre prekvalifiserte entreprenører.