Priser og gebyrer relatert til mÄler

Her finner du oversikt over andre priser og gebyrer relatert til mÄleren.

Stenging og gjenÄpning

Tabellen under viser priser for stenging og gjenÄpning av anlegg nÄr stenging skyldes manglende betaling.

Stenging og gjenÄpning

Pris

kr (inkl. mva)

2000 kr

kr (ekskl. mva)

1600 kr

Kontroll av mÄleutstyr

Betales av kunden nÄr mÄleren viser seg Ä vÊre korrekt jf. Standardkontrakten §5-3

Kontroll

Kontroll ute pÄ anlegg med kalibrert utstyr

Pris

2 800 kr

Kontroll av strÞmmÄler i laboratorium

Pris

2 800 kr

Terminal for fjernstyring av last

Prisene omfatter: Reisetid, montasje, materiell, dokumentasjon og evt. programmering ved fjernavlesning. Prisen forutsetter GSM-dekning pÄ monteringssted. Pris pÄ terminal og montasje: 10 650 kroner.

Bomtur

NÄr kunde ikke er tilstede til avtalt tid ved f.eks. avtalt tid for mÄleravlesning. Pris pÄ bomtur innenfor normal arbeidstid: 1700 kroner.

Utrykning

Utrykning til kunde nÄr kunde melder om strÞmbrudd og feilen ligger i kundens eget anlegg.

Utrykning

Hverdager 07.00 - 15.30

Pris

3 125 kr

Alle andre tidspunkt

Pris

5 000 kr


Skader pÄ mÄler forvoldt av kunde

Reparasjon av mÄler etter hÊrverk/re-montering av kommunikasjonsmodul i AMS mÄler. Pris pÄ reparasjon av mÄler: 2700 kroner.

Deaktivering av radiokommunikasjon

Ved inngÄelse av ny nettleieavtale eller innvilget sÞknad om fritak for AMS-mÄlers radiokommunikasjonsmodul pÄ mÄlepunkt hvor det er installert AMS-mÄling, blir kunden belastet med kostnad for deaktivering av radiokommunikasjon. Pris pÄ deaktivering av radiokommunikasjon: 1700 kroner.

Kunder med tidligere innvilget sÞknad om fritak mÄ betale for deaktivering av radiokommunikasjon pÄ nye mÄlepunkt.

Aktivering av radiokommunikasjon

Kunder med innvilget AMS-fritak som ombestemmer seg og likevel Þnsker radiokommunikasjon vil fÄ dette montert uten kostnad.

Fra- og tilkobling av anlegg

Om du har behov for en kortvarig frakobling av ditt elektriske anlegg for eksempel pÄ grunn av bygningstekniske arbeider er det litt ulik framgangsmÄte i Innlandet og i Oslo/Viken Þst.

I Innlandet er det Elvia sine egne folk som utfÞrer dette pÄ bestilling, til
fĂžlgende pris:

Fra- og tilkobling av anlegg

Pris

 Ett oppmĂžte

3 000 kr

To oppmĂžter

5 500 kr

For helg og kveld/natt arbeider Þker prisene med 100 %.   

I nettomrÄde Oslo/Viken bestilles tjenesten direkte fra en av vÄre prekvalifiserte entreprenÞrer.