Gebyr for strÞmmÄler uten kommunikasjonsmodul

Nettselskapene har adgang til kontrollavlesing, og til Ă„ kreve gebyr for manuell avlesing av automatiske mĂ„lere uten aktiv kommunikasjonsmodul. Dette fĂžlger av avregningsforskriftens og kontrollforskriftens regelverk, og myndighets‐ og forvaltningspraksis.

Forskrift om Þkonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 17-9. Tariff for ikke-fjernavleste mÄleverdier

Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved Ä hÄndtere og kontrollere mÄleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest mÄler. Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold pÄ kundens side. Tariff for ikke-fjernavleste mÄleverdier settes til 1 500 kroner eksklusiv merverdiavgift per Är.

Det er ikke et krav etter forskriften at nettselskapet utfÞrer kontroll av mÄleverdier ved stedlig kontroll. Vi vil likevel ogsÄ fremover gjennomfÞre kontrollavlesninger i det omfang vi finner pÄkrevet for Ä opprettholde vÄre forpliktelser til Ä pÄse at alle mÄlepunkter blir avlest hvert Är, samt til Ä sikre en fortsatt hÞy kvalitet pÄ vÄre leveranser av forbruksdata til Elhub.

Prisene gjelder fra 1. januar 2021

Tariff for ikke-fjernavleste mÄlere:

Pris

kr (inkl. mva)

1 875 kr

kr (eksl. mva)

1 500 kr