Gebyr for strømmåler uten kommunikasjonsmodul

Nettselskapene har adgang til kontrollavlesing, og til å kreve gebyr for manuell avlesing av automatiske målere uten aktiv kommunikasjonsmodul. Dette følger av avregningsforskriftens og kontrollforskriftens regelverk, og myndighets‐ og forvaltningspraksis.

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier

Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler. Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier settes til 1 500 kroner eksklusiv merverdiavgift per år.

Det er ikke et krav etter forskriften at nettselskapet utfører kontroll av måleverdier ved stedlig kontroll. Vi vil likevel også fremover gjennomføre kontrollavlesninger i det omfang vi finner påkrevet for å opprettholde våre forpliktelser til å påse at alle målepunkter blir avlest hvert år, samt til å sikre en fortsatt høy kvalitet på våre leveranser av forbruksdata til Elhub.

Priser for kontrollavlesning

Tariff for ikke-fjernavleste målere:

Pris

kr (inkl. mva)

1 875 kr

kr (eksl. mva)

1 500 kr