Elvias kunder har lavere og jevnere forbruk enn tidligere 

To tredjedeler av de spurte i en fersk undersøkelse svarer at de har satt seg inn i den nye nettleiemodellen, og nær halvparten sier de trolig vil endre atferd som følge av den nye modellen.

- Det virker som en stor del av kundene har forstått hvorfor vi trengte en ny modell og hvilken effekt den har for den enkelte. Fordi den nye modellen gir en mer rettferdig fordeling av kostnader, er det mange kunder med lavt forbruk og lave effekttopper som har fått redusert nettleie. 44 prosent sier at de ganske eller svært sannsynlig vil endre atferd som følge av den nye modellen, sier Vibeke Ranum som er direktør for Kundedivisjon i Elvia.

Vibeke Ranum. Foto

Vibeke Ranum er direktør for Kundedivisjon i Elvia.

Den nye nettleiemodellen som ble innført 1. juli i år skal motivere til bedre utnyttelse av strømnettet. Det betyr at vi kan holde kostnadene lavest mulig for kundene over tid, samtidig som vi begrenser miljøinngrepene som følger med nye nettutbygginger.

- Mange uttrykte skepsis og mente at modellen var for komplisert. Elvia registrerer forbruket fortløpende og vi kan se at forbruket for september og oktober i 2022 er over 20 prosent lavere enn i 2020 som var relativt likt temperaturmessig. Dette gjelder kunder som har et årlig forbruk på over 10 000 kWh. Vi kan også se at forbrukstoppene har sunket mellom 10 og 20 prosent. Om dette skyldes nettleiemodellen eller høye strømpriser kan vi selvsagt ikke si noe eksplisitt om, sier Vibeke Ranum.

For å finne ut mer om dette engasjerte vi Kantar som har gjennomført en spørreundersøkelse blant Elvias kunder.

Nettleien består av to deler – nemlig fastledd og energiledd. Fastleddet (også kalt kapasitetsledd) er delt opp i trinn, og hvilket trinn du havner i beregnes etter gjennomsnittet av de tre timene med høyest forbruk måneden før. For Elvias kunder starter trinn 1 med 125 kroner per måned som typisk vil gjelde for en liten leilighet med fjernvarme. En villa med normalt forbruk vil ligge på trinn 3 og fastleddet vil da utgjøre 325 kroner per måned.  

Dermed får kundene et større spillerom til å påvirke nettleieprisen sin. Dette fordi de får flere muligheter til å fordele de største strømtoppene sine utover flere dager og dermed også påvirke månedsfakturaen positivt.   

Energileddet utgjøres av antall kilowattimer som er brukt. For energileddet betaler du 43,10 øre per kWh på dagtid og 35,85 øre på natten og i helgene (inkl. avgifter).

Justere temperatur på panelovn. Foto

Hvordan spare strøm?

Kunne du tenke deg å kutte ned på strømregningen? Her er våre 6 beste tips for å spare strøm gjennom hele året.

Mor og datter med PC. Foto

Normalt strømforbruk

Det er mange som lurer på hva som er normalt strømforbruk. Er du en av dem?