Enova-støtte til smarte varmtvannsberedere

Enova har annonsert at du kan få inntil 5.000 kroner i støtte når du skaffer deg en varmtvannsbereder med smart styring. Elvia har i lengre tid testet ut slike beredere hos kunder i Innlandet, og resultatene viser at det er mye å spare både for kundene, miljø og strømnettet.

- Utvikling i samarbeid med kundene våre er essensielt i prosjektet. Berederne i testpiloten på Biri og Sjusjøen måler lokal spenning i sin strømforsyning, og kan slik tilpasse seg når det er stor belastning i nabolaget. Løsningen ble plassert ut i vår, men har allerede vist seg å være kostnadseffektiv. Tilgjengelig kapasitet i nettet har økt med rundt 20 prosent og i høst har kundene spart over 200 kroner måneden på strømkostnadene.  Dette kaller vi Enøk 2.0, sier administrerende direktør i nettselskapet Elvia. 

Elektrifisering er et sentralt klimatiltak, men det kan utfordre kapasiteten i strømnettet. Elvia ser derfor på en rekke smarte løsninger for å spre strømforbruket utover i døgnet for å redusere eller utsette nettutbygginger – slik vil vi holde nettleien så lav som mulig. 

For å bidra ytterligere til elektrifisering av samfunnet og lavest mulig nettleie, har  Elvia et stort fokus på innovasjon, bruk av smart teknologi og nye løsninger som sikrer energieffektivitet og smart bruk av strømnettet.

Elvia ønsker å fordele sine kunders strømforbruk utover døgnet for å unngå forbrukstopper og sikre mer stabilt nett. Nettutbygging er en kostbar løsning for utfordringer som opptrer i korte perioder av gangen. En mer kosteffektiv løsning kan være å bruke nettet mer fleksibelt i samspill med kundene.  Dette vil være besparende både for kunden, samfunnet og selskapet.

I prosjektet for forbrukerfleksibilitet, har Elvia sett på batterier og varmtvannsberedere som mulige fleksibilitetsløsninger. I den første bereder-piloten, som startet opp i fjor vår, deltok rundt 20 kunder i samme område på Biri. Høsten 2021 startet en større pilot med 50 kunder på Sjusjøen.

I pilotene så vi på muligheten for fleksible løsninger som å varme opp vannet på andre tider av døgnet uten at kunden skal merke noen forskjell. På Sjusjøen testes også «smarte» varmtvannsberederne i kombinasjon med batterier i nettet. En smart varmtvannsbereder reduserer ikke energibruken, men passer på at oppvarmingen av vann skjer i perioder på døgnet med lavest strømpris og når det er god plass i strømnettet.

I begge disse spennende prosjektene tester Elvia funksjonaliteten med tanke på for lav spenning og det å utjevne effekttopper i nettet. I tillegg vil batteritesten gi svar på hvordan avanserte batteriløsninger kan bidra til å bedre kvaliteten på strømforsyningen.

OSO har utviklet en styringsenhet for beredere som kan bidra til å gi den fleksibiliteten som er nødvendig for å gi god kapasitet i strømnettet til alle døgnets tider, selv på de kaldeste vinterdagene. Varmtvannsberederen kan kobles ut når det er stor "trafikk" på strømnettet uten at det går ut over kundenes komfort og sikkerhet. Varmtvannsberederen kobles kun ut dersom kunden har nok oppvarmet varmt vann og løsningen sikrer trygg vannkvalitet.

Løsningen vil bli lansert i løpet av 2022, og det arbeides nasjonalt og internasjonalt for at slike nett-nyttige løsninger vil bli standard for alle varmtvannsberedere og elbilladere med mer.

Prosjektet er en del av IDE-prosjektet (Intelligent Distribusjon av Elektrisitet) som ledes av Smartgrid-senteret på tvers av flere nettselskaper. Enova har gitt et tilskudd på totalt 25 millioner kroner til fire demonstrasjonsaktiviteter som skal se på fremtidens fleksible og digitale distribusjonsnett.

Vinterbilde fra Sjusjøen. Foto

Nye varmtvannsberedere reduserer risikoen for overbelastning i strømnettet på Sjusjøen

Når hytteeierne på Sjusjøen ankommer hyttene sine fredag ettermiddag, skrur på varmeovner og lader elbilene sine, nærmer strømnettet i området seg faretruende grensen for overbelastning.

To menn og stort batteri. Foto

Vi tester batterier i strømnettet

Elvia har i samarbeid med batterileverandøren Pixii installert to frittstående batteriskap i det lavspente fordelingsnettet på Sjusjøen. Installasjonen inngår i pilotprosjektet Intelligent distribusjon av elektrisitet (IDE), hvor man tester batteriteknologi i områder hvor det erfaringsvis kan oppstå forsyningsproblemer i høylastperioder.

Varmtvannsbereder. Foto

Smarte varmtvannsberedere reduserer ressursbruken

Elvia og OSO har de siste par årene samarbeidet tett om å utvikle løsninger som kan bidra både til lavere strømregninger for kundene og bedre utnyttelse av strømnettet.