Slik kan du redusere faren for brann ved lynnedslag

Lynnedslag kan være livsfarlig hvis lynet slår ned i det elektriske anlegget. Derfor bør du ta noen enkle forholdsregler for å sikre elektriske apparater og dermed redusere faren for brann hjemme hos deg.

Det er om sommeren, og da spesielt i juli og august, det er størst fare for lynnedslag. Hvert år mottar forsikringsselskapene rundt 5000 skademeldinger på grunn av lynnedslag. I tillegg oppstår det rundt 3000 branner i Norge etter at lynet har slått ned i boliger. Og kanskje det verste av alt – lynnedslag kan forårsake brann i boligen din flere måneder etter at tordenværet er over. Sørlandet og Østlandet er mest utsatt for lynnedslag i Norge. Derfor bør Elvias kunder være ekstra oppmerksomme og gjøre sitt for å redusere brannfaren.

Vi i Elvia jobber kontinuerlig med vedlikehold av strømnettet for å redusere skadeomfanget av lynnedslag. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med drift og vedlikehold.

Overspenninger i strømnettet kan komme inn i boligen din

Lynnedslag fører ofte til overspenninger på strømnettet. Disse overspenningene beveger seg langs ledningsnettet og kan snike seg inn i huset ditt og skade elektriske apparater, som i verste fall kan føre til at det begynner å brenne. Det er områder med mye luftledninger som er mest utsatt for overspenninger, da kabler i bakken svært sjeldent blir utsatt for lynnedslag.

Dette kan du gjøre for å beskytte deg mot lyn

Det aller enkleste rådet for å beskytte elektriske apparater i boligen din mot lynnedslag er å trekke ut støpslet/pluggen fra stikkontakten når uværet nærmer seg eller når du skal reise bort. Men du kan også installere overspenningsvern for å være på den sikre siden. Med overspenningsvern trenger du ikke å trekke ut støpsler ved uvær, slik at du slipper å ta runden med å stille klokker og andre innstillinger når du setter de inn igjen.

Overspenningsvern og lynavleder

Overspenningsvern er delt inn i grovvern og finvern, og du trenger begge deler. Et grovvern som monteres i sikringsskapet ditt av en godkjent installatør, og et finvern, som du selv enkelt plugger inn i stikkontakten til spesielt utsatte apparater som for eksempel tv og datautstyr. Husk imidlertid at kontakten må være jordet for at finvernet skal ha noen effekt. Overspenningsvernene du velger bør være FG-godkjent. Det vil si at de er godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG).

Du kan også montere en lynavleder på utsiden av boligen, som beskytter mot direkte lynnedslag. Men en lynavleder beskytter ikke mot overspenninger i strømnettet som kommer inn via kabler. Skader forårsaket av direkte lynnedslag er dessuten langt sjeldnere enn skader fra overspenninger.

Sjekk om du allerede har overspenningsvern

Du kan sjekke selv om du har overspenningsvern i boligen din, i alle fall hvis det er riktig dokumentert. Informasjon om installert overspenningsvern skal finnes i kursfortegnelsen som oftest er montert på innsiden av døren til sikringsskapet ditt. Prisen på montering av overspenningsvern ligger på rundt 5000 kroner. Finvern, som du selv plugger inn i stikkontakten, koster 500-600 kroner. En billig forsikring med tanke på potensielle konsekvenser av lynnedslag.

Mann med lommelykt i sikringsskapet. Foto

Jeg har strømbrudd – hva gjør jeg?

Hvordan reagerer du hvis huset ditt plutselig mørklegges? Dette bør du gjøre hvis du opplever strømbrudd.

Nødstrøm

Nødstrøm – når strømmen blir borte

Vil du unngå å sitte uten strøm under et eventuelt strømbrudd kan det være smart med nødstrøm.

Mor og datter foran peisen. Foto

Dine rettigheter ved langvarige strømbrudd

Hvis du opplever å være helt uten strøm i over 12 timer i strekk, kan du ha rett på en økonomisk kompensasjon – men bare hvis strømbruddet skyldes forhold utenfor ditt ansvarsområde.