Spørsmål om vår merkevare

Vi har samlet noen spørsmål og svar om vår merkevare, Elvia. Alt fra hvem vi er, hvorfor Hafslund Nett og Eidsiva Nett har fusjonert, hva det betyr for deg som kunde og hvordan du kommer i kontakt med oss.

Hva er Elvia og hva gjør dere?

Elvia er Norges nyeste nettselskap og har ansvar for forsyning av strøm til ca. 2 millioner kunder i Innlandet, Viken og Oslo. Vi sørger for at du er på i hverdagen gjennom å drifte og vedlikeholde strømnettet.

Hvis du ønsker å bli bedre kjent med oss kan du lese mer om oss og vårt samfunnsoppdrag på denne siden.

Hva betyr Elvia?

Elvia består av ordene el og via. Navnet forteller at vi hver eneste dag forsyner over 2 millioner nordmenn med elektrisitet - vi sørger for at du er på i en elektrisk hverdag. Her kan du lese mer om hvem vi er og hva vi gjør. 

Hvorfor bytter dere navn til Elvia?

I siste halvdel av 2019 ble det bestemt at Eidsiva Nett og Hafslund Nett skulle slås sammen. Dermed ble det naturlig at det nye selskapet fikk et nytt navn.

Samtidig er det endringer i regelverket for nettselskaper og strømselskaper. I Norge finnes det 124 nettselskaper og 113 strømleverandører. Mange av disse har samme eier, navn og logo, noe som kan være forvirrende for kundene. På bakgrunn av dette har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bestemt at fra 1. januar 2021 kan ikke nettselskapene og strømleverandør ha samme navn og logo. 

Vi i Elvia tror dette er et bra og viktig steg, slik at vi kan bli et tydeligere selskap for deg som er kunde hos oss. Vi ser på dette som en mulighet til å bygge bedre kjennskap og kunnskap til det vi driver med, hvorfor vi gjør det og 

Hvordan kommer jeg i kontakt med Elvia?

Du kan også kontakte oss på chat eller telefon 02424. Du kan også ta kontakt med oss på sosiale medier som Facebook eller følge oss på LinkedIn.

På denne kontaktsiden finner du oversikt over alle kontaktpunkter til oss avhengig av hva du lurer på. Vi hjelper deg gjerne!

Hva betyr sammenslåingen av Hafslund Nett og Eidsiva Nett for meg som kunde?

For deg som er tidligere Hafslund Nett og Eidsiva Nett kunde betyr det at du nå forholder deg til Elvia når du har spørsmål om nettleie, strømnettet, opplever strømbrudd eller ønsker å åpne HAN-porten. 

Blir det endringer i kundeinformasjonen min?

Det blir ingen endringer i din kundeinformasjon. Ditt målernummer, kundenummer og målepunkt-ID vil være det samme som tidligere. 

Hvordan går dere frem for å erstatte Hafslund Nett- og Eidsiva Nett-navnet og logoer med Elvia?

Elvia-navnet, med ny logo og grafisk profil, vil erstatte logoene til Hafslund Nett og Eidsiva Nett på alle steder der disse finnes i dag. Alt fra skilting på bygg, arbeidsklær, nettsider og våre kanaler i sosiale medier vil fremstå i ny drakt i løpet av 2020. Samtidig er vi også opptatte av at endringene gjøres på en fornuftig, kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

I forbindelse med navnebyttet må det gjøres en rekke endringer i IT-systemene til Hafslund Nett og Eidsiva Nett. Disse vil bli gjort gradvis og med utgangspunkt i hva som er hensiktsmessig for deg som kunde.

Hvor mye har denne utviklingen av Elvia-merkevaren kostet? 

Det nye navnet Elvia og det er byrået ANTI  som har bistått oss i utvikling av nytt navn og visuell identitet. Navneendringer i denne skalaen er ikke billig og det har vi sett flere eksempler på de siste årene med merkevarer som VY og Equinor. 

Vi vil selvfølgelig gjøre så mye vi kan for å holde kostnadene nede, men vi tror det vil koste mellom 20 til 40 millioner kroner. Dette tilsvarer mellom 10 til 20 kroner per kunde. Dette er da kostnader som omfatter alt fra å bytte ut Hafslund Nett og Eidsiva Nett navnet og loger med det nye Elvia navnet overalt hvor det dukker opp. Alt fra skilting på bygg, brev, nettside og arbeidstøy. Vi er opptatt av at endringene som skal gjøres blir gjort på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte. Vi vil forsøke å finne muligheter for å redusere svinn, øke digitalisering og redusere kostnader. 

Her kan du bli kjent med den nye merkevaren vår.

Blir det endringer i nettleieprisen nå som Hafslund Nett og Eidsiva nett har blitt Elvia?

Inntil videre vil det ikke bli noen endringer i nettleieprisen og du som er kunde må forholde deg til de prisene du hadde som Hafslund Nett- eller Eidsiva Nett-kunde. Grunnen til at dette er at Hafslund Nett og Eidsiva Nett har ulike tilnærminger til pris- og tariffstruktur og dette er et område det vil ta tid å få på plass en felles løsning for. Du kan lese mer om pris- og tariffstruktur på denne siden.

Jeg vet ikke om jeg er tidligere Hafslund Nett eller Eidsiva Nett kunde – hva gjør jeg?

Hvis du bor i Oslo eller Viken er du i hovedsak tidligere Hafslund Nett-kunde, mens hvis du holder til på Innlandet er du tidligere Eidsiva Nett-kunde.

Hvis du fortsatt er usikker på hvor du har vært kunde kan du ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne ut av dette. 

Vil min AvtaleGiro og/eller eFaktura-avtale fortsatt være aktiv? 

Din avtalegiro, uavhengig av om du var kunde av Eidsiva Nett eller Hafslund Nett tidligere, vil fortsatt være aktiv. Det betyr at du ikke behøver å gjøre noen endringer i nettbanken din.

Får jeg fortsatt nettleie og strøm på samme faktura? 

Du får fortsatt nettleie og strøm på samme faktura hvis din strømleverandør har gjennomfakturering. På denne siden kan du lese mer om faktura.

Må jeg bytte strømmåler? 

Nei, du behøver ikke å bytte strømmåler selv om vi har blitt et nytt nettselskap. Eidsiva Nett og Hafslund Nett brukte samme type strømmåler (Aidon). Ler mer om AMS-målere nettsidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Hvordan sikrer Elvia strømnettet i forbindelse med koronaviruset? 

Elvia driver med kritisk infrastruktur, og har døgnbemanning med ansatte som overvåker strømnettet hele tiden. Det skal vi selvsagt fortsette å gjøre nå som Norge og mange nordmenn er i en spesiell situasjon på grunn av koronoa. Derfor er vi også i løpende dialog med myndighetene.

By lyser opp kvelden.

Vårt strømnett

Elvia er ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Innlandet, Viken og Oslo. Vi sørger for at over 2 millioner mennesker er koblet på strømnettet hver dag.

Strømlinjer i solnedgang.

Nøytralitetsprinsippet

Elvia er underlagt krav fra myndighetene om nøytral opptreden, men hva vil dette si for deg som kunde?