Utleier og leietaker – hvem har ansvar for hva?

I et leieforhold har både utleier og leietaker visse plikter for å sikre at boligen er et trygt sted å bo uten farlige brannfeller. Hvem har egentlig ansvar for elsikkerheten?

Enten du skal leie ut bolig eller er på leting etter et sted å leie, så bør du sette deg godt inn i hvilke lover og regler som gjelder. Det krever nemlig litt av begge parter for at leieforholdet skal fungere best mulig, og for at det ikke skal oppstå usikkerhet eller uenighet rundt ansvarsområder. 

Men selv når leiekontrakten er på plass, er det flere ting begge parter må passe på. Særlig når det gjelder det elektriske anlegget – årlig forårsaker nesten halvparten av alle branner i norske hjem.

Hvem har ansvar for el-sikkerhet i leieforholdet?

Utleier har et ansvar for leietakerens liv og helse, og må derfor sørge for at boligen som leies ut er forsvarlig i henhold til lover og regler. Ifølge husleieloven er det utleier som har hovedansvaret for vedlikehold av boligen, mens leietaker har ansvaret for det daglige ettersynet. Dette inkluderer vedlikehold av for eksempel dørlås, kraner, varmtvannsbeholdere og elektriske kontakter og brytere.

Når det gjelder el- og brannsikkerhet, må begge parter gjøre sitt for å bidra til at boligen er et trygt sted å bo. 

Utleiers ansvar:

 • Sørge for at det elektriske anlegget er forskriftsmessig i stand.

 • Kontrollere el-anlegget med jevne mellomrom. Utleier er ansvarlig selv om en leietaker har tuklet med det.

 • Utstyre boligen med minst én røykvarsler per 60 kvadratmeter, i tillegg til brannslukningsutstyr.

 • Gjennomføre alt av oppgradering og vedlikehold som krever fagfolk – som å få en autorisert elektriker til å rette opp feil på det elektriske anlegget.

 • Sørge for at rømningsforhold er i orden.

Leietakers ansvar:

 • Sikre at brannvarsler fungerer. Det inkluderer å bytte batteri en gang i året. 

 • Sjekke at brannslokkingsutstyr fungerer. Snu på apparatet et par ganger i året og lytt etter bevegelse inni beholderen. Forsikre deg om at pilen på trykkindikatoren står på grønt, og sjekk datostemplingen.

 • Være obs på at alt du plugger i stikkontakten er i god stand. Kvitt deg med apparater og ladere som er ødelagte, misfarget eller blir ekstremt varme – det øker brannfaren. Apparatene kan du levere til utsalgssteder eller til nærmeste gjenvinningsstasjon.

 • Sikre gode vaner for elsikkerhet.

 • Kontrollere at du bruker godkjente apparater. Se etter CE-merket på produktene, som erklærer at apparatet er sikkert.

 • Melde fra til utleier om noe i boligen, og særlig det elektriske anlegget, ikke er som det skal. Tegn som tyder på at noe kan være galt er om du ofte får støt, ser lys som flimrer eller blinker, oppdager misfargede støpsler, lukter noe som er svidd eller opplever at sikringer ofte går.

Hva gjør du om du oppdager feil?

Hvis du mener at utleieren ikke oppfyller kravene til brannsikkerhet eller du oppdager feil på det elektriske anlegget, må du gi beskjed til eier. Gjør du utleier oppmerksom på problemet, har han eller hun ansvar for å rette opp feilen. Opplever du at utleier ikke fikser feilen i løpet av rimelig tid kan du melde fra til brannvesenet eller kontakte Det lokale eltilsyn (DLE). 

Hvem har ansvar for betaling av strømmen?

Begge parter må altså ta ansvar for at det elektriske fungerer som det skal. Men når det kommer til betaling av strøm, er det mange unge leietakere som ikke vet hvordan det fungerer. For hvem har ansvaret for utgifter til strøm, som omfatter både nettleie og forbruk? Er det utleier eller leieboer? Det kommer an på om strømmen er inkludert i husleien eller ikke. 

Ungt par pakker

Flytte hjemmefra? Dette må du vite om elsikkerhet

Visste du at en av de vanligste årsakene til brann i Norge skyldes feil på det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr?

Ungdommer i en gang. Foto

Ikke betal for naboen - bestill strøm på riktig måler

Er du i en flytteprosess og skal bestille strøm og nettleie til din nye bolig? Da er det viktig at du dobbeltsjekker at du har skrevet inn riktig målernummer på bestillingen.

elvia appen strømstøtte. Illustrasjon

5 gode grunner til å laste ned Elvia-appen

Få oversikt og kontroll over nettleie, strømstøtte, spotpris og ditt forbruk.