Priser - ny nettleiemodell

Hvordan den nye nettleiemodellen som ble innført 1. juli 2022 slår ut for deg, avhenger av hvor mye strøm du bruker og når på døgnet strømforbruket ditt er på det høyeste.

Med den nye nettleiemodellen får du muligheten til å påvirke nettleieprisen ved å flytte noe av strømforbruket ditt til tider på døgnet hvor belastningen i strømnettet ikke er så stor. Her får du en fullstendig oversikt over de nye prisene.

Nettleien vil fortsatt bestå av to ledd

Nettleien vil bestå av to ledd som før, et fastledd og et energiledd. Nytt fra juli 2022 er at fastleddet har ulike trappetrinn. Hvor du havner, bestemmes av de tre timene du i gjennomsnitt brukte mest strøm sist måned (fordelt på tre ulike dager). 

Fastleddet

Fastleddet avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. En døgnmaks er den timen du brukte mest strøm i løpet av én dag. Det vil si at gjennomsnittet av de tre timene i måneden du bruker mest strøm (fordelt på tre ulike dager) utgjør hvilket fastleddstrinn du havner på. Gjennomsnittet er markert med oransje stiplet strek som vist i grafen under. Ditt forbruk finner du på Min side.

Døgnmaks graf. Illustrasjon

Gjennomsnittet av døgnmaksene er markert med oransje stiplet strek.

Energileddet

Energileddet avregnes etter strømforbruk i kilowattimer, kWh. Avregningsgrunnlaget avhenger av når på døgnet forbruket skjer.

Definisjoner/begreper:

  • Døgnmaks: Den klokketimen i løpet av et døgn med høyest kWh-forbruk

  • Måleenhet for døgnmaks: Kilowatt, kW (kWh/h = kW)

  • Måleenhet for energi: Kilowattimer, kWh

  • Energi er løpende strømforbruk målt i kilowattimer, kWh.

Priser

Her finner du nettleieprisene for privat- og bedriftskunder.

Lurer du på hvor mye du bruker?

Hvis du selv ikke vet hva du vanligvis bruker, anbefaler vi sterkt å sjekke på Min side eller i Elvia-appen. Der finner du forbruket ditt per time, døgn og måned.

Å sette seg inn i eget forbruk er smart, da ser du hvilke timer du gjerne har størst risiko for å bruke for mye. For mange av oss er dette på morgenen eller ettermiddagen på hverdagene.

På vinteren bruker de aller fleste mer strøm til oppvarming. Det innebærer at du lettere kan havne på et høyere fastledd om vinteren, enn om sommeren.

I juli og august havner for eksempel 95 % av Elvias kunder på et av de tre laveste nivåene.

I de kaldeste vintermånedene vil for eksempel derimot 90 % av kundene havne på de tre laveste trinnene.

Hva kan du gjøre? 

Du står selvfølgelig fritt til å bruke så mye du vil i en klokketime, men da bør du være bevisst på at det koster mer i fastleddet enn hvis du sprer forbruket utover.

Nøkkelen for et lavt fastledd er å klare å flytte litt forbruk bort fra tidspunktene du pleier å bruke mest, ved for eksempel å øke temperaturen i baderomsgulvet litt tidligere om morgenen, eller vente med å lade elbilen til natten.

Smart forbruk er å ikke bruke for mye strøm samtidig, men heller jevne ut strømbruken sin utover dagen.

Hvis du i tillegg klarer å flytte forbruket til tidspunktene når energileddet er billig, altså i helgene og mellom klokken 22-06 på hverdager, får du både lavere fastledd og energiledd.

Husk regelen (brannvernforskriftene) om at du skal være våken og tilstede når du kjører elektriske apparater som for eksempel vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel.

Få bedre oversikt over strømforbruket ditt

Hvor mye nettleien endrer seg for deg, kommer an på årsforbruket ditt.Min side eller i Elvia-appen, får du en god oversikt over strømforbruket ditt i nåtid og historisk. Hvor mye nettleien din totalt vil øke, avhenger av hvor mye strøm du bruker og hvor mye av bruken du klarer å flytte til de tidene på døgnet det er billigere, eller til helgene.

En viktig nyanse

Det er viktig å merke seg at det er gjennomsnittet i den timen med høyest forbruk som legges til grunn for fastleddet ditt, ikke de høyeste toppene. Kortvarig bruk av effektkrevende utstyr har derfor ikke så stor betydning, så lenge det ikke skjer samtidig med mye annet strømforbruk. Hvis du eksempelvis bruker et apparat som bruker 12 kilowatt i 10 minutter måles det som en timesverdi på 2 kilowatt.

Husk at målet med ny nettleie er å kutte toppene i forbruket vårt og utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Da sparer vi penger og miljøet, og holder nettleien lavest mulig for deg som forbruker.

Nytt energiledd belønner helgebruk

Energileddet, som tidligere bare har vært avhengig av hvor mye strøm du bruker, altså antall kilowattimer, endret seg fra 1. juli 2022. Du betaler mindre per kilowattime i helgene og mellom klokken 22-06 på ukedagene. Det betyr at du kan redusere nettleieprisen ved å flytte noe av strømforbruket ditt til helger og sent på kvelden eller natten de andre dagene. Husk imidlertid at du alltid må være våken og til stede når du bruker elektriske apparater med tanke på brannsikkerhet.

Hvordan kan du spare?

Det aller viktigste sparetipset hvis du har elbil, er selvfølgelig å lade denne om natten og i helgene. Dette forutsetter godkjent hjemmelader montert av fagfolk.

Et annet tips kan være å programmere baderomstermostaten til å øke temperaturen på baderomsgulvet fra klokken 05.30 istedenfor en time senere. Vi har alle forskjellige døgnrytme, og du må selv se hva du kan flytte av forbruk forsvarlig.

Mann og gutt ved vaskemaskin. Foto

Men hvis du er våken til midnatt, kan du for eksempel bruke vaskemaskinen mellom kl. 22 og 24 eller i helgen.

Alle tjener på ny nettleie på lang sikt

Husk at målet med ny nettleie er å kutte toppene i forbruket vårt og utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Da sparer vi penger og miljøet, og holder nettleien lavest mulig for deg som forbruker.

Animasjon - Hva er nettleie?

Bilde av strømmaster. Foto

Usikker på hva nettleie er?

Nettleie er det du betaler for at strømmen du bruker skal transporteres til boligen din. Slik fungerer det.

Mann i strømmast. Foto

Vet du forskjell på strøm og nettleie?

Lurer du på hvorfor strømregningen er delt i to? Da er du ikke alene. Her er forskjellen på strøm og nettleie.

Faktura

Faktura

Har du spørsmål om fakturaen du har mottatt for nettleie? Eller er du kanskje usikker på om det er Elvia eller strømleverandøren din som skal hjelpe deg? Her får du forhåpentligvis svar på det aller meste.