I Elvia heier vi på likestilling, mangfold og inkludering

I Elvia har vi lenge jobbet aktivt for mangfold og likestilling på arbeidsplassen, og det skal vi fortsette med. Hos oss er det mange dyktige kvinner som i ulike fagfelt bidrar til å drive kraftbransjen videre. Derfor markerer vi årets kvinnedag med å snakke med to av dem.

Vi må synliggjøre de spennende karrieremulighetene i kraftbransjen 

Administrerende direktør i Elvia, Anne Nysæther, fikk øynene opp for kraftbransjen på NTNU da hun skrev en diplomoppgave for Hydro Energi.

‒ Jeg oppdaget raskt at jeg synes det var en veldig spennende og samfunnsnyttig bransje som jeg ønsket å lære mer om. Gjennom hele karrieren ‒ og etter jeg ble ansatt i Elvia ‒ har jeg alltid fått rom for å vokse og utvikle meg faglig, også som leder, forteller Anne. 

Administrerende direktør i Elvia, Anne Nysæther

Anne Nysæther tok over som administrerende direktør for Elvia i mars 2023.

I løpet av årene Anne har jobbet i bransjen, har hun opparbeidet seg bred innsikt om fornybarnæringen, og har blant annet bidratt til å synliggjøre den essensielle rollen kraftnettet spiller. Noe som blir lagt merke til av hele bransjen. I år mottok hun prisen Årets Kraftkvinne 2022. En pris som løfter frem dyktige damer i kraftbransjen, og bygger broer mellom de ulike fagdisiplinene og forretningsområder i energiselskaper og tilknyttede leverandører.

‒ Det er selvfølgelig utrolig morsomt å få prisen som Årets Kraftkvinne ‒ spesielt når man ser de andre nominerte som representerer en svært sterk konkurranse. For meg handler Kraftkvinnene først og fremst om å synliggjøre muligheter og skape stolthet i bransjen, og så håper jeg at det inspirerer andre kvinner til å ønske seg en karriere innenfor bransjen, sier hun. 

Selv om det fortsatt er et flertall av menn i kraftbransjen, ser vi at flere og flere kvinner blir ansatt i ulike fagområder hos oss. Noe Anne tror er takket være at vi jobber aktivt med å vise at Elvia er en attraktiv arbeidsplass.

‒ Elvia fokuserer på mangfold og en økt kvinneandel internt hos oss. Derfor har vi satt et mål i selskapet om at minst 35 prosent av nyansatte skal være kvinner. Vi ønsker selvfølgelig mer, men dette er et strekkmål. I dag er vi på rundt 20 prosent av antall ansatte, så vi har fortsatt en vei å gå, forklarer hun. 

Et av tiltakene er et samarbeid med Ada-nettverket ‒ et prosjekt som har som mål å sikre at flere kvinner uteksamineres med teknologiutdanninger.

Anne tror at årsaken til at flertallet i kraftbransjen er menn kan komme av at det er historisk betinget.

‒ Vi vet at å ansette et bredt faglig og menneskelig mangfold øker både trivsel og økonomisk vekst. Derfor er vi nødt til å få opp den kritiske massen gjennom å blant annet skape interessen tidligere i livet før unge kvinner er ferdig utdannet, sier Anne. 

Hun trekker frem at du kan jobbe innen mange ulike fagfelt i Elvia, og at vår oppgave er å åpne opp mulighetsrommene som finnes her. 

‒ Det skjer så mye innen teknologi og innovasjon i kraftbransjen, og vi spiller en utrolig viktig rolle for samfunnet. Vi ser at mange trives hos oss, fordi mange av våre ansatte blir i stillingen sin lenge. Det tror jeg kommer av at vi tar vare på hverandre gjennom ulike livsfaser og situasjoner som kan oppstå. Dette er viktig for å være attraktiv for nye arbeidstakere, og tilrettelegger for økt mangfold, legger hun til.

Gode rollemodeller og støttespillere har alt å si 

At vi må nå ut til yngre generasjoner er Line Helland, prosjektingeniør i Elvia, helt enig i. 

‒ Gode rollemodeller har alt å si ‒ spesielt i en mannsdominert bransje! Vi kan ikke hvile på laurbærene selv om vi lever i et av verdens mest likestilte land. Nettbransjen og kraftbransjen er kjempespennende, og vi må bli enda flinkere til å løfte de gode historiene, så vi når ut til et enda større mangfold av dyktige folk, sier Line. 

Lines første møte med nettbransjen var som konsulent. Her jobbet hun blant annet med en dame som som het Trine, som hadde en faglig dyktighet og selvtillit som imponerte stort. 

‒ Det gjorde skikkelig inntrykk på meg hvordan hun bare eide rommet, og det gjorde det enda tydeligere at det også var plass til meg i denne bransjen. Fortsatt, hvis jeg blir nervøs før et møte, eller skal ha en presentasjon, tenker jeg “Dette hadde Trine nailet”, ler hun. 

Line Helland, prosjektingeniør i Elvia

For det er mot de gode historiene vi mennesker ofte trekkes mot, og det skjer blant annet når vi heier på hverandre. Dette er Kraftkvinnene et godt eksempel på. 

‒ Dette er et perfekt initiativ for å vise at vi damer heier på hverandre og er støttespillere. Det var utrolig kult at fire av årets nominerte var fra Elvia, og at alle de nominerte hadde så ulike bakgrunner, utdannelser, og ikke minst at de var så ulike på alder også. Det synes jeg er et perfekt eksempel på at du ikke nødvendigvis må være i bransjen mange år for å oppnå store ting i karrieren, forteller hun. 

‒ Hva gjør Elvia for å rekruttere flere kvinner i dag? 

‒ Vi har, som Anne også nevner, et samarbeid med Ada-nettverket, og det fungerer veldig bra. I tillegg jobber vi aktivt for å formulere stillingsutlysninger på en annen måte enn før da de ofte inneholdt karakteristikkbeskrivelser menn raskere identifiserte seg med enn kvinner, forklarer hun. 

Samtidig oppmuntrer Line alle kvinner til å tørre å ta mer plass i ulike arbeidssituasjoner, og å være gode allierte for hverandre. 

‒ Det betyr ikke at vi skal skape “guttastemning” blant kvinnene, men heller å vite at vi er verdt den plassen og er faglig kompetente til stillingen vi er ansatt i, oppmuntrer Line. 

I 2023 er det fortsatt flere menn enn kvinner i lederstilling, og lønnsforskjeller som ikke henger sammen med hvilket yrke vi velger. Noe Elvia ønsker å bidra til å endre. Forskning viser at likestilling og mangfold utelukkende fører med seg positive endringer, og at det også henger sammen med bærekraftig vekst. 

Fra 17. november jobber kvinner gratis, så vi kan ikke si at Norge er et fullt og helt likestilt land enda, men alle bedrifter som Elvia bør ha som mål om å komme dit til slutt, og samtidig by på en spennende karrieresti for alle, uavhengig av kjønn, sier hun.

‒ Hvordan markerer du 8. mars? 

Jeg forsøker å etterleve 8. mars hver dag gjennom å vise døtrene mine at de har akkurat de samme mulighetene som gutter har, uten at de skal føle at de må endre eller tilpasse seg, sier hun til slutt. 

bærekraft elvia. illustrasjon

Fire kvinner i Elvia var nominert til “Årets Kraftkvinne 2022”

Elvias kraftkvinner har troen på en bærekraftig og mangfoldig fremtid.

Ansatte i Elvia presenterer

Møt ansatte i Elvia

I Elvia er mulighetene mange, og våre ansatte fyller et bredt spekter av roller og personligheter. Her kan du lese intervjuer, få vite mer om personene bak Elvia og hvem de er.

Noen står og prater på kontoret. Foto

Ledige stillinger

I Elvia er mulighetene mange, og vi har et bredt spekter av folk, fag og stillinger.