Anskaffelsesprosess for å få utført arbeid i strømnettet

Dersom du har behov for å få utført arbeid i strømnettet enten ved nybygg eller endring vil vi sette i gang anskaffelsesprosess.

Trenger du å få utført arbeid i strømnettet, så skal du kontakte Elvia. Vi sørger for å planlegge jobben som skal utføres og bestille arbeidet enten internt av vårt eget produksjonsapparat eller eksternt hos våre leverandører. De innehar den rette faglige kompetansen og erfaringen for gjennomføring av oppgavene. I Innlandet har vi hovedsakelig egne montører som bygger og drifter nettet, mens i Oslo/Viken benytter vi eksterne entreprenører. Du vil som kunde få beskjed om hvem du skal forholde deg til for praktisk gjennomføring når du mottar tilbud fra oss på arbeidet.

Slik beregnes prisen

For de minste prosjektene vil du motta et tilbud med priser per oppgave som skal utføres i ditt prosjekt.

På de større prosjektene blir det i Oslo/Viken avholdt en tilbudskonkurranse, mens i Innlandet prises dette av produksjonsenheten vår i henhold til medgått tid.

På denne måten sikrer vi at du som kunde får det beste tilbudet for ditt prosjekt. Når prosjektet er stort og det skal avholdes en tilbudskonkurranse eller produksjonsenheten skal prise prosjektet, vil det ta ca. fire uker å avklare pris på prosjektet. De aller største prosjektene kan ta enda lengre tid.

Stegene i tilknytningsprosessen