Avslutning

Når anlegget ditt er tilknyttet nettet, kan prosjektet avsluttes.

Ferdigmelding

Når installatøren er ferdig med arbeidet, melder de fra til Elvia. Vi behandler denne meldingen og bestiller måler der det er nødvendig. På dette tidspunktet kan det fortsatt gjenstå arbeid fra vår eller fra elektroentreprenørens side.

Spenningssetting

For deg som kunde er prosjektet ferdig når anlegget ditt er tilknyttet nettet, det vil si når anlegget er spenningsatt. Da er det klart for at du kan trekke strøm fra nettet, eller levere strøm inn på nettet. Vi oppdaterer våre systemer og kartverk med tiltakene som er gjort.

Akseptere og betale

Før vi setter spenning på anlegget må anleggsbidraget være innbetalt i sin helhet, og du må ha akseptert våre standard tilknytningsvilkår.

Etterberegning av anleggsbidrag

Videre utfører vi en etterberegning av anleggsbidraget på faktisk påløpte kostnader. Dersom innbetalt anleggsbidrag er høyere enn etterberegnet anleggsbidrag, tilbakebetaler vi differansen. Dersom påløpte kostnader er høyere blir du etterfakturert kostnadsoverskridelsen, men maksimalt 15 % av estimert anleggsbidrag. Denne regelen gjelder imidlertid ikke for endringsmeldinger eller kostnadsoverskridelser grunnet forhold på kundens side.

Avtale om nettleie og bestilling av strøm til nytt anlegg

Som kunde hos Elvia må du inngå vår standard nettleieavtale, i tillegg må du velge en strømleverandør du vil kjøpe strøm fra. 

Stegene i tilknytningsprosessen