Avtaler og vilkår

Etter at to store selskaper som Hafslund Nett og Eidsiva Nett har slått seg sammen, tar det litt tid å samkjøre alt. Det er derfor litt ulike avtaler, standard nettleieavtale og vilkår for kunder i Oslo/Akershus/Østfold og i Innlandet.

Avtalene er fremdeles i henhold til tidligere selskapers navn og innehold. Samordning av avtalene og omlegging til ny profil er under arbeid.

Velg området som er aktuelt for deg:

Avtaler og vilkår - gjelder områdene Oslo, Akershus og Østfold

Her finner du gjeldende avtaler, tilknytningsvilkår og øvrige vilkår for deg som er privatkunde, bedriftskunde, leveringsplikt og vilkår for HAN-port.

Avtaler og vilkår - gjelder for Innlandet

Her finner du avtaler og vilkår for deg som er kunde i Innlandet.

Prisoversikt

Her finner du priser på blant annet nettleie, leveringsplikt og målerrelaterte kostnader.