Avtaler og vilkår - gjelder for Innlandet

Her finner du avtaler og vilkår for deg som er kunde i Innlandet.

Selv om avtalene har Eidsiva Nett profil er de gjeldende for Elvia frem til de nye er på plass. Samordning av avtalene og omlegging til Elvia-profil er under arbeid.

Standard nettleie- og tilknytningsvilkår

Energi Norges standardavtale for nettleie og tilknytning

Nettleie- og tilknytningsvilkår for næringskunder

Vedlegg til standardavtale gjeldende for plusskunder