Avtaler og vilkår - gjelder områdene Oslo, Akershus og Østfold

Her finner du gjeldende avtaler, tilknytningsvilkår og øvrige vilkår for deg som er privatkunde, bedriftskunde, leveringsplikt og vilkår for HAN-port.

Selv om avtalene har Hafslund Nett profil er de gjeldende for Elvia frem til de nye er på plass. Samordning av avtalene og omlegging til Elvia-profil er under arbeid.

Privatkunde

Standard tilknytningsvilkår for privatkunder

Standard nettleieavtale

Bedrifts- og næringskunde

Standard tilknytningsvilkår bedriftskunder

Standard nettleievilkår

Definisjoner til tilknytnings- og nettleievilkår for næringskunder

Utkoblbar overføring

Vilkår for avtaler inngått

Leveringsplikt

Avtale om leveringsplikt - Oslo og Viken

Plusskunder

Tariffblad 7.1 - Plusskunder i Oslo/Viken

HAN-porten

Vilkår for åpning HAN-porten

Nye anlegg og bestilling av nettleie

De aller fleste skal bestille strøm og nettleie via en strømleverandør. Det finnes noen unntak, der kunden selv skal bestille nettleie fra nettselskapet. Dersom anlegget det gjelder er helt nytt, vil du ha behov for å fylle ut dette bestillingsskjemaet for nettleie. Gi signert skjema til installatøren din, da det er en del av dokumentasjonen Elvia krever for nyanlegg.