Vilkår for HAN-port

Du lurer kanskje på hvilke vilkår som gjelder for HAN-porten? Her finner du vilkårene du godkjenner når du bestiller åpning av HAN-porten.

HAN-porten kan åpnes dersom du ønsker å koble til eksterne smarthjem-tjenester via din nye strømmåler.

Åpning av HAN-port er en tilleggstjeneste som:

  • ikke er nødvendig for den vanlige leveransen av strøm hjem til deg

  • krever ditt aktive samtykke og en bestilling fra deg for å iverksettes

  • du når som helst kan trekke tilbake ditt samtykke til og få porten lukket igjen. Kontakt oss dersom dette er ønskelig.

Personvern

Data om forbruk ansees som personopplysninger og trenger en viss beskyttelse. Det er du som kunde som selv som eier data som strømmes ut av HAN-porten og har dermed ansvaret for hvordan dataene blir behandlet.

Krav til sikring av forbruksdata

For at Elvia skal kunne sikre personopplysninger må du som kunde bekrefte at måleren det gjelder er fysisk sikret . Når du som kunde ber om å få åpnet HAN-porten for lesing av egne forbruksdata kan dine data beskyttes enten ved kryptering eller fysisk sikring.

I følge Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) vil tilstrekkelig fysisk sikring innebære at måleren står inne i din bolig eller at den står i et låsbart skap eller rom. Hvis du bor i borettslag eller sameie med felles målerrom vil låsbare felleskap eller fellesrom sammen med dine naboers målere være tilstrekkelig fysisk sikring. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt sin tilslutning til dette. Elvia har valgt fysisk sikring som sikkerhetstiltak i tråd med NVE sin rapport.

Forbehold vedrørende leveransen av data fra HAN-porten

Elvia kan på grunn av tekniske forhold ikke garantere at datastrømmen fra HAN-porten vil være tilgjengelig uten avbrudd. Du må derfor sørge for at de tekniske løsninger som tilkobles HAN-porten kan fungere etter hensikten selv med kortere eller lengre avbrudd av HAN-data.

Elvia følger til enhver tid de standardene som gjelder for datastrøm fra HAN-porten, og det er ditt ansvar at tilkoblet utstyr støtter disse standardene.

Elvia kan ikke ta ansvar for direkte eller indirekte kostnader som følge av avbrudd i datastrømmen fra HAN-porten. Bruk av data fra HAN-porten skjer på kundens eget ansvar. Nettselskapet har ikke ansvar for eventuelle tap som følge av bruken, herunder tap som følge av feil eller mangler ved dataene.

Åpning og lukking av datastrømmen fra HAN-porten vil skje med en viss tidsforsinkelse. Det vil i enkelte tilfeller kunne være forsinkelser opp til flere dager fra bestilling av åpning eller lukking og frem til dette er gjennomført.

Hånd holder HAN-porten i sikringsskapet. Foto

Dette er HAN-porten

Ønsker du detaljert informasjon om strømforbruket ditt? Vil du styre strømforbruket ditt bedre? Da kan det være en idé å bestille åpning av HAN-porten på strømmåleren din.

Ofte stilte spørsmål og svar

HAN eller HAN-port står for «Home Area Network» og er en egen fysisk utgang på AMS-måleren – den nye automatiske strømmåleren i sikringsskapet ditt. Data fra HAN-porten kan brukes til å optimalisere løsninger for smarthjem eller følge opp eget forbruk.

For å åpne HAN-porten kan du logge inn på Min side og bestille dette. Etter at du har bestilt åpning av HAN-porten tar det normalt en time før du vil motta data til ditt tilkoblede ekstrautstyr.

Nei, Elvia tilbyr ikke utstyr for strømstyring eller smarthus-tjenester. Dette må du bestille hos andre, uavhengige aktører. Det finnes mange aktører som tilbyr enkle løsninger som er enkle å koble til. På sidene til Norsk elektroniske komite finner du godkjente leverandører som tilbyr dette.

Dersom du ønsker å ta i bruk løsninger for et smarthus må du først åpne HAN-porten på AMS-måleren, de nye automatiske strømmålerne. Denne porten tillater deg å koble til kommunikasjonsløsninger og smarthus-dingser, samtidig som du også får tilgang til informasjon om ditt eget forbruk. Vi i Elvia kan åpne HAN-porten for deg eller du kan bestille  tilgang ved å logge inn på Min side.

Selve utstyret til strømstyring og smarthus-tjenester får du tak i via en tredjepartsleverandør. Aktuelle, godkjente leverandører for dette finner du på hjemmesiden til Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Det finnes mange forskjellige løsninger på markedet, du kan lese mer om løsningene her.