Gjennomføringsfasen

Først må du gjøre deg kjent med innholdet i tilbudet og betale anleggsbidraget, deretter kan Elvia starte selve arbeidet.

Tilknytning gjennomføring. illustrasjon

Akseptere tilbud

For at gjennomføringen av tilknytningen skal starte, må du akseptere tilbudet vi har sendt deg og betale anleggsbidraget i henhold til tilbudet.

Videre fremdrift

Det er viktig at du leser tilbudet nøye da det står viktig informasjon der, og oppgaver du må gjøre for å sikre videre fremdrift i prosjektet. I de fleste prosjekter må du selv kontakte entreprenøren som skal gjennomføre arbeidet. Kontaktinformasjonen finner du i tilbudsbrevet. For de aller største prosjektene håndterer Elvia denne kontakten for deg, men du må si i fra til oss når anleggsbidrag er innbetalt. Du kan lese mer om vår anskaffelsesprosess og rutiner her.

Materiell

Vær oppmerksom på at entreprenøren må kjøpe inn materiell og koordinere med andre oppdrag før arbeidet med ditt prosjekt kan starte.

Tilganger til anleggsplass

Det er viktig at du sikrer at vi har alle nødvendige tilganger til anleggsplass for at vi skal kunne gjennomføre arbeidet vårt. Dersom vi har avtalt at du skal utføre graving av kabelgrøft, må også dette være gjennomført før vi kan starte vårt arbeid. Her finner du mer om krav til kabelgrøft og dokumentasjon.

Hvis du er byggherre for hele eller deler av et prosjekt, er det viktig at du er kjent med byggherreforskriften, og det ansvaret som følger med dette.

Siste steg

Stegene i tilknytningsprosessen