Tilknytningsprosessen - slik kommer du i gang

Slik starter du prosessen når du skal knyttes til strømnettet.

Tilknytning til strømnettet kan ta tid, og det er derfor viktig at du tar kontakt tidlig. Avhengig av hvor langt du har kommet i planleggingen og hvor stort prosjektet ditt er, er det ulike veier for å starte prosessen:

 1. Er det behov for avklaringer og informasjon?
  -
  start med en henvendelse

 2. Er prosjektet rimelig avklart?
  - melding om installasjonsarbeid (MOI) mindre prosjekter 
  - forespørsel for større prosjekter

Melding om installasjonsarbeid

Dersom du skal sette i gang tiltak, må en elektroinstallatør sende oss en melding om installasjonsarbeid (MOI). Oversikt over godkjente elektroinstallatører finner du her.

Følgende arbeid krever melding om installasjonsarbeid (MOI):

 • Arbeid i anlegget som endrer overbelastningsvernet (OV)

 • Arbeid som bryter plombering

 • Arbeid i målepunkt

 • Flytting eller nedtak av måler

 • Tilknytning av ny installasjon

 • Nytt målepunkt i eksisterende installasjon

 • Sammenslåing av anlegg

 • Tilkobling av solcelleanlegg/produksjonsanlegg

Etter at vi har mottatt melding om installasjonsarbeid starter vi arbeidet med å vurdere om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig eller om vi må gjøre tiltak i nettet. Hvor lang tid dette tar er avhengig av mange faktorer. Du kan lese mer om våre behandlingstider her.

Forespørsel for større prosjekter

Dersom du skal bygge et nytt boligfelt, næringsområde, industri (datasentre) etc., ønsker utslippsfri byggeplass eller ønsker å tilknytte større produksjonsenheter, så sender du oss en forespørsel om større prosjekter. Dette gjelder hvis prosjektet er avklart og gjennomføring rimelig sikkert. Les mer om vår prosess for større prosjekter.

Hva betyr driftsmessig forsvarlig?

Før vi kan tillate å knytte nye kunder til nettet må vi gjøre en vurdering av om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig. Dette betyr at tilknytningen ikke må gå ut over leveringskvaliteten til eksisterende kunder - altså at lovpålagte krav til spenningsgrenser blir overholdt. I tillegg må ikke strømgrensene til eksisterende komponenter overlastes. Dersom tilknytningen ikke er driftsmessig forsvarlig vurderer vi hvilke tiltak som må gjøres.

Neste steg

Stegene i tilknytningsprosessen