Behandlingstid for kundeinitierte prosjekter

Omfang og tid varierer med prosjektets kompleksitet og størrelse.

Behandlingstid for nye saker akkurat nå

Elvia opplever for tiden stort påtrykk av henvendelser og innmeldte prosjekter som omhandler økning i kapasitet eller tilknytning til strømnettet. På grunn av et større påtrykk vil dere nå kunne oppleve lengre behandlingstid. Vi har som mål å redusere behandlingstiden og jobber kontinuerlig med rekruttering og forbedring av interne systemer og rutiner.

Når kan man forvente svar?

Vi behandler både henvendelser og prosjekter i den rekkefølgen de kommer inn til oss, dog har ulike type prosjekter og henvendelser noe ulik behandlingstid. Enklere henvendelser med tekniske spørsmål kan man forvente svar på innen 3 uker. Komplekse henvendelser vil ha lik behandlingstid som innmeldte prosjekter. Prosjekter som ikke omhandler økning i kapasitet eller tilknytning til strømnettet behandles normalt i løpet av en ukes tid, men det kan være faktorer som gjør at disse også tar lengre tid. I Oslo, Akershus og Østfold kan det nå ta 1-5 måneder fra Elvia mottar en konkret bestilling fra kundens elektroinstallatør, til prosjektet får tildelt en saksbehandler. I Innlandet går det fortere.

Hva påvirker behandlingstiden?

Så fort vi tar tak i saken er det i tillegg til å velge teknisk løsning og innhente pris på jobben, mange faktorer utenfor Elvias kontroll, som kan påvirke behandlingstiden.

  • Får vi tillatelser fra grunneiere til å utføre det nødvendige arbeidet på deres eiendom?

  • Er det spesielle grunnforhold vi må ta hensyn til som for eksempel kvikkleire, flomfare, forurensning eller liknende?

  • Er det spesielle plante- eller dyrearter vi må ta hensyn til?

Har vi kapasitet i nettet på det aktuelle stedet vil det alltid gå fortere enn om vi må utføre en forsterkning (gjøre tiltak i nettet for å få nok kapasitet).

Vær ute i god tid

Det er viktig at dere sender inn saker til oss i god tid og at en melding er så komplett som mulig for at vi skal kunne behandle den effektivt.

Her kan dere lese om hvilken informasjon som må være med i de ulike meldingene.

Ellers oppfordrer vi til dialog mellom elektroinstallatører/kunde og Elvias nettplanleggere når disse er satt på saken slik at vi sammen kan løse saken mest mulig effektivt.

Fra vi bestiller oppdraget tar det også litt tid før elektroentreprenørene er klar til å utføre oppdraget. De må bestille utstyr, innhente nødvendig dokumentasjon og mobilisere mannskap.

Enkelte større komponenter som transformatorer, har lang leveringstid på opptil flere uker og måneder. For store prosjekter må dette tas med i betraktningen.